ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉတူၺ်း TV ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.7.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဝၢၼ်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ (စံဖိတ်ကျေးရွာ) ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ လုင်းၸဵင်ႇဝုၼ်း တိုၵ်ႉတူၺ်း TV ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းလုင်းၸဵင်ႇဝုၼ်းၶဝ် 3 ၵမ်းၼႆယဝ်ႈ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉၼႃႈၶဝ်ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈႁၼ်ၼႃႈ ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆယဝ်ႉလုင်းၸဵင်ႇဝုၼ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း တင်း 3 ၵမ်းၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးမႅၼ်ႈတီႈပုမ်၊ တီႈၶေႃးလႄႈ တီႈႁူဝ်မႃႇသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ၼိူဝ်ၶူင်ႇၼင်ႈၸတီႇၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။


လုင်းၸဵင်ႇဝုၼ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပလွင်ႈသေ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၸၢင်ႉ(ထန်စန့်) သေ လႆႈမႃးပိုတ်ႇ သႅင်ႇတၢင်းၶၢႆၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 3 ပီႊ ၶိုၼ်းၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ (စံဖိတ်) သေ လႆႈမႃးပိုတ်ႇသႅင်ႇတၢင်းၶၢႆၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉသေ ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸိုဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၼႃႈ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပိုတ်ႇဢႃႈမုတြႃး ပုၵ်ႈမၢႆ (ပ) ၆၄/၁၈ (ရာဇာသတ်ကြီး) ပုၵ်ႈမၢႆ ( ၃၀၂/၁၁၄ ) လွင်ႈၶႃႈတၢႆၵူၼ်း ဝႆႉတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်သီႇပေႃႉ ပုၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းဢမူႉၸွႆးတြႃးၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Cr. HSIPAW News
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ပိၼ်ႇၶၢဝ်ႇ Ying Mo Kham
28/07/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.