ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ် August ထီႇမိူင်းထႆးလႆႈဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်သဝ်းယူႇတီႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် လႆႈတိူဝ်ႉထီႇသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းဝၢတ်ႇထႆး 6,000,000 ဝၢတ်ႇ (6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး) ၼႆယဝ်ႉ၊

ၼႂ်းမိူင်းထႆးပွတ်းၵၢင် ၸေႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ် ၸေႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသျႆးသီ ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၸိၼ်ႇမႃႇဝင်း (မဇင်မာဝင်း) ဢႃႇယု 29 ပီႊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈ ၼႂ်းၵုမ်ႇမၼီႇတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ  မၼ်းၼၢင်းလႆႈလၢတ်ႈၼေတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသျႆးသီၶဝ်ဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းႁဵတ်းတၢင်းလီတီႈ ၵျွင်းဝတ်ႉသဝမ်သေ လႆႈၵႂႃႇယွၼ်းသူး တီႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼၢင်းမႆႉတၶဵၼ်းၶမ်းသေ ဝူၼ်ႉႁၼ်လႆႈမႅၼ်ႈပဵၼ် 02 ၼႆယဝ်ႉ။


ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈမၼ်းၼၢင်းၸင်ႇၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉတူဝ်ဢၼ်မီး 02 ပိိၵ်ႉလင်မၼ်းဝႂ်ၼိုင်ႈ 386602 သေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႇဢွၵ်ႇမႃး မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူႉဝႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉထီႇသူးထီႉ1ၼႆလႄႈ ၸင်ႇၼႅတ်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇတိူင်ႈလၢတ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈလုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼၶွၼ်းသျႆးသီၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။
လွင်ႈတၢင်းတီႈဝႃႈ ယွၼ်းသူးတီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼၢင်းတၶဵၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉသေ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈလႆႈတိူဝ်ႉထီႇမႃးၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ်မၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်း ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 2 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၶႆႇၵႆႇ 3999 ႁူၺ်ႇ ၵူၺ်ႈ 99 ဝီ ၶိုၼ်းၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းထႅင်ႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းဝႆႉတီႈမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်းၼႆ ၶၢဝ်ႇထႆးၶွျင်ႉ 8 လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

Cr.ข่าว 8
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
02/08/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.