ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေး

ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2018 မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်းတီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း  လင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ လႆႈထူပ်းၽေး ၵႂၢႆး 3 တူဝ် လႆလွင်ႈမႃးၸွမ်းၼမ်ႉ ။

ၼၢင်းသႅင်ႁိူင်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇတင်း ဝၼ်းတင်းၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉငႃႉ ဢၼ်လႆလတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူၼ်ႉၼွင်းပူၼ်ႉၽင်ႇသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ မၢႆ - 3 ၊ လင်ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ၊ မၢင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထူမ်ႈပဵင်းထိုင် ႁွၼ်ႇၸႆးၶႃး ၊ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈတေႃႉၶူဝ်းတေႃႉလဵင်းဢွၵ်ႇသေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းပီႈ ၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ဢၼ်မီးတီႈသုင်။


 မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ  ယင်းလႆႈႁၼ်ထႅင်ႈ ၵႂၢႆး 3 တူဝ် လွင်ႈပႃးမႃး ၸွမ်းၼမ်ႉငႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁုဝႃႈ ပဵၼ်ၵႂၢႆးၽႂ် ထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းမႃး လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၶျေႃႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇလွႆးလွႆးသေတႃႉ ၾူၼ်တႄႉတိုၵ်ႉမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ပႆႇပႃႈတမ်းၸႂ်လႆႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိုဝ်ႉၵိၼ်ႁုင်ၵိၼ်သင်ယဝ်ႉလႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းႁေႃႇၶဝ်ႈၽၵ်းၸွၵ်းသေ မႃးၸႃႇၵပၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


ၼမ်ႉငႃႉၼႆႉ ၵူႈပီပီၵေႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိုင်  တေၵႆႉလူၼ်ႉၼွင်းမႃးသေတႃႉ ပီၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်ပီၵၢႆ ၊ မၼ်းၼၢင်းထၢင်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈတႅပ်းမႆႉ ၼမ်ၼႃႇဢႃးလႃးသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထိုမ်ႈတူၵ်းယုၵ်းယၢၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ၊ ၼမ်ႉသမ်ႉ တိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸင်ႇၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။


Photo:Hseng Hseng
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
04/08/2018
ขับเคลื่อนโดย Blogger.