ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပႃႇတီႇတဢၢင်း တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတေႃႇ ၽူႈဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်း


ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉ ၸူဝ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မီးဝီႇတီႇယူဝ်ႇၶလိပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ ၊ ဢၼ်မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၾေႉသ်ပုၵ်ႉ Yuri Meko (ယူႇရီႇမီႇၵူဝ်ႇ) ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းသေ  ပေႃႉထႆႇဝႆႉတူဝ်ထူပ်းမၼ်းၼၢင်း ၊

ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ပႆၸွမ်းတၢင်းၼႂ်းလပ်းသိင်ႇသေ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽီတမ်ႇမွႆး ဢွၵ်ႇႁႃၵိၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်း ၊ မီးၶဵဝ်ႈသီလမ် ၊ ၶဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းဢၼ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်း လီၵူဝ်တေႉတေႉဝႃႈၼႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈႁၼ်ၼႂ်းလပ်းသိင်ႇၼၼ်ႉ တီႈတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽိူဝ်ႉၸႂ်ႈၽီသင် ၊ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆတဢၢင်း ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူၼ်ႈလဝ်း ၸေႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶဝ်လႄႇသၢဝ်ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ၵူၺ်း ၊
 

ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၽီတမ်ႇမွႆး ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၵူၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႆၶဝ် ၽိတ်းၸႂ်တေႉတေႉသေယဝ်ႉ တူင်ႇဝူင်းၸၢဝ်းလွႆ မွၵ်ႈသၢဝ်းၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်းယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉ ၼၢင်းမူဝ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတဢၢင်း လႆႈဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃးၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၼၢင်း လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ပႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေၵွၼ်ႇ ။ 


ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပျသၼႃႇဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းမူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ သရေႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလွႆၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇလႄႈၵွမ်ႉၵႃႈ  ၵႄႈလိတ်ႈပျသၼႃႇသေ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ယွမ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ တေႃႈတေဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်း ၶႂၢင်းလွတ်ႈပၼ်လႆႈ ၊ တိုၼ်းတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁႂ်ႈထိုင်တီႈဝႃႈၼႆယဝ်ႈ ။

Photo-FB: ေက်ာ္စိုး
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/08/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.