ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵဵင်းမႆႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

9/30/2561 08:40:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽိတ်းမေႃ...

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ တေတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉ

9/29/2561 09:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇ ၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ် ပၢႆ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ဝွတ်ႈၵဵင်ႈမူတ်း

9/28/2561 06:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵွင်းမူး ဢၼ်မီးတီႈတိၼ်လွႆလဵင်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း   မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ   လႆႈထူပ်းၽေးၾႆးမ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၺႃးႁၢမ်ႈႁေႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလူင်းႁႃသဵင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

9/24/2561 10:00:00 ก่อนเที่ยง 0

တႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၶေႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ပီ 2018 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ၼႆႉသေ ပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်​ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇ

9/24/2561 09:29:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း​သေ ပ...

ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် ဢၼ်ယၢမ်ႈၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈလူင်လွႆၼၢင်းၼွၼ်း မႄႈသၢႆ လႆႈႁပ်ႉသူးငမ်းယဵၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မႁႃႇၸူႊလႃႊလွင်ႊၵွၼ်ႊ မိူင်းထႆး

9/23/2561 06:47:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၶူးၽိုၵ်းသွၼ်ၸုမ်းပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် မူထိူၼ်ႇ ( မူပႃႇဢၶႄႇတမီႇ ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶူတ်ႉသ်ဢဵၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢႆးဢေႇၵၽူင်း ၸၼ်ႊထႃႉဝူင်ႊ (  ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလွႆ 4 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

9/21/2561 01:08:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းတႆးလွႆ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သူၺ်ႇလီႇမိူင်းမၢ...

ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လၢၼ်ႉပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း တီႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

9/19/2561 09:58:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ် လ...

သွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်း ၵွႆၵဵင်ႈတင်းလင် တီႈၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

9/19/2561 07:52:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်းၼႆႉဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2:00 မူင်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသွင်းၾႆးၽူင်းဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၽိူၼ်ပီႇတူဝ်ႇမႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ် တၢႆ 13 ၵေႃႉ

9/18/2561 10:33:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ တၢႆ...

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မျၼ်ႇမႃႇ တေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ

9/18/2561 08:41:00 ก่อนเที่ยง 0

တွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 40,000 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆသေ ၼင်ႇႁိူဝ်တေႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်...

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ

9/18/2561 06:03:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6:30 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းႁၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽင်လိၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

9/17/2561 09:56:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းငေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢင်းဢူဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ...

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇၵေႃႉ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

9/17/2561 06:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်သေ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ မ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းပၢႆ ႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆၺႃးပေႃႉထုပ်ႉသေ ပႅတ်ႈဝႆႉၼႂ်းထၢင်ၽၢႆႈ

9/16/2561 04:57:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈတႆးႁွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်း လုင်းသႅင် ဢႃႇယု 45 ပီ ၸႃႇတိ   ၵဵင်းတွင်း   မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ...

ၵဵင်းႁၢႆးပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵူႈပီႊ ထႆးတေဢုပ်ႇၵုမ်မၢၼ်ႈ လၢဝ်း ၶေႇထႅင်ႈ

9/16/2561 04:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်သုတ်း (ႁိုဝ်) ပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်ဝႆႉၸေႈတွၼ်ႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး မိူင်းထႆး မိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉလႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈလုသုမ်းၸွမ်း

9/14/2561 10:32:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 17 ဢၼ်မႃးပၵ်းလၵ်း ယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   ၺႃးပိူၼ်...

တိၺွပ်းၵူၼ်းဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

9/14/2561 08:38:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 21:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမဝ်းလဝ်ႈသေ ႁႃဢႅဝ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်း...

ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၵဝ်ႇ တီႈႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉလူၺ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းယု

9/14/2561 09:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပီႊၵူၺ်ႈၵဝ်ႇ (ႁိုဝ်) မၢၵ်ႇပွႆႇယိုဝ်းၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 7 လုၵ်ႈ တီ...

ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း “Sim တေလပ်း” ၽႂ်ၸႂ်ႉ “တီးထႅၵ်ႇ-Dtac” ယူႇ မၢႆၵပ်းသၢၼ်မွၵ်ႈသႅၼ် ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၶၢႆႉ

9/13/2561 08:24:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၾၢႆႇဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ( NBTC ) ဢွၵ်ႇမႃးၽၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉ Sim မၢႆၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် Operator ၶိူဝ်းၶၢႆႇ Dtac ၸိုင် ႁႂ်ႈႁိပ...

ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ထိုင် 3 ပွၵ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ တႃႇသၢႆႈတႅၼ်းၼီႈၶိုၼ်း

9/12/2561 08:21:00 หลังเที่ยง 0

တေၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ဢေႃးၵတ် 2018 တေႃႇထိုင် 01လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်းသေၸိူဝ်းပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉယေႃ မႄႈ...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵုၼ်ဝၼ်းတူၵ်းတေဢဝ်တင်းၽိတ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇမၢၼ်ႈ

9/11/2561 08:30:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 11 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵဝ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈၼႃႈႁူင်းႁေႃၵၢင်ဝဵင်းလူင်တႃႈ...

ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်တိုၵ်ႉၶပ်းၶိုင်တႃႇတေဢဝ်တင်းၽိတ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉမၢၼ်ႈလႄႈပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ

9/10/2561 11:41:00 หลังเที่ยง 0

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇတီႈၸေႈမိူင်းရၶႅင်ၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းလွႆ တိၺွပ်းဝႆႉၼၢင်းယိင်းတႆးတီႈၼမ်ႉၶမ်း ႄလႈ သင်ႇႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး

9/10/2561 06:24:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႆႈလီတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ႄလႈ ၽၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈလႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽေမႂ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းလဵၼ်း

9/09/2561 07:59:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 08 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈလႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇ...

တေၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵူတ်ႉထဵၵ်ႉ ဢၼ်တေပဵၼ်မႃးၶူဝ်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

9/09/2561 06:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇတေႁူမ်ႈႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်လူင်းတိုၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်တႃႇလူတ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃ...

လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းတီႈၵျႂၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

9/08/2561 09:25:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ   ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ   မီးလူတ်ႉၵႃး ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ PSLF/TNLA တိၺွပ်းယိင်းမူဝ်ႁွမ်

9/07/2561 07:35:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (ပလွင်...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ထူမ်ႈပႃးတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

9/06/2561 10:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်း...

ပေႃးၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (4) ၸိုင် တေပွႆႇၼမ်ႉၽၢႆၵဵင်းၶမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸမ်ၼမ်ႉႁွင်ႈၶဝ် တိုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉၵူဝ်ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း

9/06/2561 08:55:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိႉ 05 September 2018 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းၸေႈတွၼ်ႈလႄႈ ၽူႈဢုပ်ႉပိူင် ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းယုၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈႁွင်...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၵႃၼေးၵဝ်ႉ ၵဝ်ႉၼေၵႃ ဢမ်ႇႁႃတၢင်းဢွင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်

9/05/2561 09:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝႆးသေပၢင်တုိၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသွင်ၸုမ်း မီးၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပ...

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆး တီႈၼမ်ႉၶမ်းထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

9/04/2561 11:25:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03 September 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) PSLF/TNLA   ဢၼ် လႆႈမႃးတီႉၺွပ်း ၼၢင်းယိင်းတႆးၸိုဝ်ႈႁွင...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးၶႅၼ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လူဝ်ႇၵႃႈယႃတူဝ်

9/04/2561 06:13:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ   မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးၶႅၼ်တင်းသွင်ၶွၼ်ေသတႃႉ...

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇမီတီႇယႃႇ လႄႈၽူႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ် ၼေၵၢင်ၸႂ်

9/03/2561 02:44:00 ก่อนเที่ยง 0

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸႅတ်ႈဢၼ်မၢၼ်ႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.