ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ် တၢႆ 13 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃး ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ တၢႆၵႂႃႇ13 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၸမူႇယင်း ၸေႈဝဵင်းၵႃႉပူး တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႁူဝ်း ဝဵင်းမွမ်း ၸေႈဝဵင်းၵူဝ်ႇလိူဝ်ႇလမ်ပူႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ တၢႆၵႂႃႇ 11 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ 4 ၵေႃႉ လႆႈၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသႃႇလယၢင်း 4 ၵေႃႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 သိုပ်ႇလူႉတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းတၢႆၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လဝ်ႈပွမ်သေလႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇ ဝၢႆးသေၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈပွမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးပုၼ်းပူၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈသူပ်းတင်းၼမ်သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိၼ်ၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ်လႄႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းမလေးသျႃး လႆႈပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ် 7 လုၵ်ႈဝၼ်းၶဝ်သေ ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ် 7 လုၵ်ႈဝၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ် 7 လုၵ်းဝၼ်းၼႆႉ ယူႇဝႆႉတီႈဝဵင်းမလေးသျႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ၶဝ်ႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ် 7 လုၵ်ႈဝၼ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လုင်းၵျေႃႇသူၺ်ႇလႄႈပႃႈသူၺ်ႇၸီးၵွတ်ႈၼႆယဝ်ႉ တီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2012 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၺႃးလဝ်ႈပွမ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢမ်ႈလူႉတၢႆမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: Tachileik News Agency
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.