ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းၵူၼ်းဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 21:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈမဝ်းလဝ်ႈသေ ႁႃဢႅဝ်ႇႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃလႃႇပိူၼ်ႈလႄႈ ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 တီႈႁိမ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးဢႅဝ်ႇႁႃလမ်းၽၼ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈတၢင်ႇထိုင်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶပ်းၶိုင်တႃႇၵႂႃႇတိၺွပ်း မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈလမ်းတိၺွပ်းၸွမ်းလင်မၼ်းၸၢႆး တေႃႇထိုင်ပေႃးတိၺွပ်းလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ၵူၼ်းၵေႃႉဢႅဝ်ႇႁႃဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းပိူၼ်ႈၼႆႉၸိုဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလႃႈ ဢႃႇယု 28 ပီႊသေ တိၺွပ်းလႆႈပႃးမိတ်ႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ဢႅဝ်ႇႁႃဢဝ်လမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ တင်းယၢဝ်းမိတ်ႈမီး 23 ၼိဝ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တင်းၽိတ်း လူၺ်ႈပႃးမိတ်ႈယၢဝ်းဢႅဝ်ႁႃလမ်းၽၼ်းပိူၼ်ႈ ပၵ်းပိူင် (၁၉/င) သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇဢဝ်တင်းၽိတ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

 Photo: ZML
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.