ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼေၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵုၼ်ဝၼ်းတူၵ်းတေဢဝ်တင်းၽိတ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 11 သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၵဝ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၸူႉတုမ်ၵၼ်တီႈၼႃႈႁူင်းႁေႃၵၢင်ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်လွင်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢၼ်ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တေမပ်ႇမႂ်ဢဝ်တင်းၽိတ်း ၼႂ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇသုင်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈၾဵတ်းပုၵ်း Facebook ၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယုၵ်ႉယွင်ႈႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် တေမပ်ႇမႂ်ဢဝ်တင်းၽိတ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉယႂ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႃႈႁူင်းႁေႃၵၢင်ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼေၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ တေသိုပ်ႇလုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆဝၼ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ဝိၼ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။
 
Photo:The Voice
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.