ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 6:30 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ဢၢင်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းၼႆလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵေႃႈဢဝ်မိတ်ႈဢၼ်ပႃးမႃးၼၼ်ႉ တႅင်းၽၼ်းပၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလၢႆလၢႆၵမ်းသေ ထိုင်တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းပွၵ်ႉပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးတႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း ၽိူဝ်ႇၽူဝ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၽူႈလၵ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူဝ်ၶႃႈၵေႃႈဢၢင်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းၼႆသေ ၽူႈလၵ်ႉၵေႃႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းပၼ်ၽူဝ်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသင် ဝၢႆးသေၽူႈလၵ်ႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းၽူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းႁၼ်ၶႃႈႁဝ်းသေလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁွင်ႉသဵင်လင် ယူႇယဵၼ်ယဵၼ်ၼႆသေ လၢတ်ႈပဵၼ်ၵႂၢမ်းတႆးယဝ်ႉ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ၶူဝ်းၶွင်တႄႉဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်ၵႂႃႇပႃးၼႆယဝ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမိတ်ႈတႅင်းၼၼ်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဝုၼ်းၵျၼ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ် 2 ၽၢႆႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် လႆႈဢဝ်တူဝ်ၸၢႆးဝုၼ်းၵျၼ်ႇ သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးပႅပ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈသေ ယင်းဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၽၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၽူႈလၵ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသင်ၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်လိူင်ႈတင်းၽိတ်းဝႆႉယဝ်ႉ တေၸွမ်းတိၺွပ်းတူဝ် ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈဝႆးဝႆးသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

 Photo: Tachileik News Agency
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.