ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်​ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၵူၼ်းမိူင်းပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼေၾိင်ႈ​ငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း​သေ ပိုတ်ႇပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇထမ်းတြႃး ၽၢႆႇတႆးၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉသၢႆးၶၢဝ် ပွၵ်ႉမႄႈၶွင် ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇ ဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်တေႃႇပေႃးထိုင်ၵူၼ်းလူင် ဢႃႇယု 60 ပီႊ သၢမ်ပၢၼ်ၸႅတ်းသႅၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇ ဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇ ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢုတ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိူဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႇဝၢႆးႁၢႆၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်းတွင်းမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိူင်ၼၼ်ႉ လႆႈမႃးၵႃႈၼေ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ႁၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼေယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၽၢႆႇတႆးၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းမႃးၸဵမ်ႇမိူဝ်ႈပၢၼ်ၵွၼ်ႇပုၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၼႆႉပွၵ်ႉၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်းယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇတေလႆႈၼေၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈပွၵ်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈလႆႈၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေၸင်ႇပဵၼ်မႃးဝႃႈၼႆ။


တီႈၼႂ်းပၢင်ႁေႃးလူႇဢၢၼ်ႇ ဝေႇသၼ်ႇတရႃႇၸၢတ်ႈတေႃႇထမ်းၸဝ်ႈၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်တင်းသုတ်း လႆႈၼေၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းတင်းၵႃႈၵူၼ်းဢႃႇယု 60 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် လႆႈမႃးၵႃႈၼႄတင်းၵႃႈသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းမီးၸုမ်းတင်းၵႃႈ ၵူၼ်းသႅၼ်းဢႃႇယု 40 ပီႊတေႃႇ 50 ပီႊ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေတင်းၵႃႈ ၸုမ်းတင်းၵႃႈ ၵူႈၸၢႆးၵူႈယိင်း  ၸုမ်းတင်းၵႃႈမၢဝ်ႇသၢဝ် လႄႈ ၸုမ်းတင်းၵႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပဵၼ်ထႅဝ်သေ တေႇဢဝ်တီႈဝတ်ႉၼၵႃးသွင်တူဝ် ပႆမႃးထိုင်တီႈဝတ်ႉသၢႆးၶၢဝ် ပွၵ်ႉမႄႈၶွင်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပႃးမႃးၵွင်မူၼ်း ၵွင်ပွတ်း ၵွင်ၵူၼ်ႈယၢဝ်းလႄႈမွင်း လႄႈသႅင်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၵိုၵ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းမႃး ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉသေ လႆႈဢဝ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေၵႂႃႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵႃႈၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၽၢႆတႆးၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁေႃးလူဢၢၼ်ႇထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉသၢႆးၶၢဝ် ပွၵ်ႉမႄႈၶွင် ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေၸတ်းႁဵတ်းတင်ႈတေႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 24  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

Photo:TachileikNewsAgency
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.