ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးၶႅၼ် ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၼ်ႇလူတ်ႉထိပ်ႇ လူဝ်ႇၵႃႈယႃတူဝ်


တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးၶႅၼ်တင်းသွင်ၶွၼ်ေသတႃႉ မၼ်းၸၢႆး လီႁၵ်ႉ ၊ လၵ်းလႅမ်  ၊ လႅတ်းသႅဝ်း ၊ မေႃပၼ်ႇ လူတ်ႉထိပ်ႇ ၊ မေႃၸႂ်ႉၾူၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉမီးယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်လႄႈ လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ 

ၼၢင်းမျႃႉမူၼ်း ယူႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁၼ်မႅၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၶႅၼ် ၊ ၼင်ႈယူႇၼိူဝ် လူတ်ႉထူဝ်ႇ ( ထေႃႇလၵျီႇ ) လမ်းၼိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းဢီးလူသေ လႆႈထၢမ်ႁႃတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းေသယဝ်ႉ လႆႈမိူဝ်းသူႇၸႂ်းထိုင်ႁိူၼ်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉသေယဝ်ႉ လႆႈႁုဝႃႈ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇ ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၵၼ်ႇၼႃႉ လႄႈ ၼၢင်းဢူးၶဝ် ယူႇဝၢၼ်ႈလုၵ်း ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၊ 


ၸၢႆးၵၼ်ႇၼႃႉ ႄလႈ ၼၢင်းဢူးၶဝ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႉယႂ်ႇပဵၼ်လုၵ်းယိင်းလူင် တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈၸၼ်ႉသိပ်း ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၵူၺ်း ၊ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉလူဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈယိင်း ဢၼ်ေတတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ ယူႇႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးတၢင်းပဵၼ် ၶူင်းတွင်ႉလူင်း ၊ ဝၢႆးသေၵႂႃႇယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းတီႈႁူင်းယႃၶူဝ်လမ်မႃးယဝ်ႉ သမ်ႉမီးတၢင်းပဵၼ်ႁူးၽၢႆႈႁူဝ်ႈ ။ ၵမ်းၵမ်းၵႂႃႇၽၢႆႈလူင်တိၵ်းတိၵ်း ၊ မႄႈထဝ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇဝႆႉႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်ဢူးပၢတ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႃႇ ၶူးသွၼ်တင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႃႇၼႃႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ ။

မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  တၢင်းပဵၼ်ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်းၼႆႉ မေႃယႃလူင် တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆၶႅၼ်းလႆႈယူႇ  ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၵႃႈယႃတူဝ်မွၵ်ႈ 10 သႅၼ် ၊ တင်းႁိူၼ်းၶဝ်သမ်ႉ ၵႃႈယႃႈယႃၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ၵႃႈၸရိၵ်ႈတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ဢီးလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်း ၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 094 0464 3288 ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

Photo: Nam Thaung
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
04/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.