ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈလႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽေမႂ်ႇထႅင်ႈတီႈမိူင်းလဵၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 08 လိူၼ်သႅပ်ႇထိမ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈလႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇလႆႈပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽေမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေၸၢႆးတၼ်ႉၸိၼ်ႇလတ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈမီးလုမ်းႁဝ်းယူႇၶႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃးပိုတ်ႇတီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်လုမ်းၵိင်ႇၽႄႁဝ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆသေတႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ငၢႆႈ ႁႂ်ႈယူႇမူၼ်ႈယူႇသိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၶႃႈၼေႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႂ် မႃးလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ လႆႈမီးလွင်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ် လႆႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႉၾၢႆႇၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈေတယူႇၼႂ်းၵေႈၵၢင်သေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးပိုတ်ႇလုမ်းတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈလိၼ်လုမ်းၵေႃႈမီးမႃးၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တင်းၼႆႉတီႈလိၼ်လုမ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းႁေႃသေ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၵေႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ပႃႉဝႆႉဝႃႈတေၶႂ်ႈၶၢႆၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇထၢမ်တူၺ်း ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇထၢမ်တူၺ်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၵေႃႈဝႃႈတေၶႂ်ႈလူႇပၼ် တႃႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႂ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်လုမ်းၼႆၶႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းသေဢိတ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၼႆသေႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်မီးတင်းၸူမ်းတင်းသိူဝ်းသေလႆႈပိုတ်ႇၸႂ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ်လုမ်းၵႂႃႇၶႃႈၼႆယဝ်ႉ။


ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈတႆးဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈၼႆႉ မီးလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ဢၼ်လႆႈမႃးပိုတ်ႇလုမ်းမႂ်ႇဝႆႉတီႈတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝႆႉလုမ်းၵိင်ႇၽေသေ ၵေႃႉဢၼ်လူႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်လုမ်းၵိင်ႇၽေၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉပဵၼ်လုင်းၸၢႆးၺွၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Photo:Tachileik News Agency
ဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
09/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.