ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ထူမ်ႈပႃးတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ


ၸူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵေႇသီႇ ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉၼွင်း ထူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸၢႆးသူၺ်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၾူၼ် တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁႅၼ်လူၼ်ႉၼွင်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ  တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႇၵၢတ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 8 လင် ၵတ်ႉၵႃႈ ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၵၢင်ဝၼ်းလႄႈ တၼ်းလႆႈၶၢႆႉၶူဝ်းၶၢႆႉလဵင်းၽႂ်မၼ်းသေ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင် ဝၼ်းထိ 6 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး - တၢင်းၵႂႃႇ ၵေးသီး - မိူင်းၼွင် ပွတ်းတွၼ်ႈဝၢၼ်ႈၽိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ  ႁူမ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးၸွႆႈၶုတ်းလိၼ် ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႈ


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေႇသီႇၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယင်းမီးထႅင်ႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၼမ်ႉလူၵ်ႈတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႄႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးၸွမ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၼမ်ႉႁႅၼ်   သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်လုဢၼ်သုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ပႆႇပႃႈလႆႈႁုဝႃႈ လုသုမ်းၵႃႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ  သၽႃႇဝတူၼ်ႈၶဝ်ႈ လႄႈသၽႃႇဝ တူၼ်ႈ မၢၵ်ႇ ၶဝ်ႈ တဝ်ႈ ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈမွၵ်ႈ သီႇႁႃႈဝၼ်းၸိုင်ႈ မၼ်းၸၢင်ႈလုလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ယူႇ ၼႆၶႃႈယဝ်ႈ

Photo: N Loung Ouan
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.