ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ တေတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉ


ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးတင်းၽိတ်းသင်သေ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA တိၺွပ်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ တီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ၶုၼ်သိုၵ်း မႆးဢၢႆႇၵျေႃႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA မိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈ ꧦယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ဝၼ်းလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမုမၼ်းတႄႉ လႆႈၸႅတ်ႈသေးတူၺ်းယဝ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ ပေႃးၸႅတ်ႈသေးထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈဝၼ်းတႄႉမၼ်းလႆႈ လႄႈမၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉပႃးၽွင်ႈ ၸိုင်ယူႇတီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉꧦဝႃႈၼႆ။


ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းၸုမ်း TNLA ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းယူႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၸုမ်း TNLA လႆႈမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႈၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈၼႆသေ ဢဝ်ပၵ်းပိူင်မၢႆမီး ပူၵ်ႉမ 333 ၼၼ်ႉ တိၺွပ်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လႄႈၶုၼ်သိုၵ်း မႆးဢၢႆႇၵျေႃႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇဝႃႈၼႆ။


တွၼ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၶဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼေၵၢင်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းၶပ်းၶိုင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NRPC ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပႂ်ႉပႃးၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ AAPP ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃႇတီၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNLA ၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼၢင်းမူဝ်ၼႆႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/09/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.