ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

10/31/2561 07:07:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ တီႈၸေႈဝဵင်းၵေးသီး လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

10/27/2561 12:25:00 หลังเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ ၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈငူးလိူမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းၵေႇသီႇ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသ...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ ႁၢမ်းၶိုၼ်ႈၵျႂင်းလွင်းမွၵ်ႇ

10/25/2561 08:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ   ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပုတ်ႉထၶဝ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလ...

မိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

10/24/2561 07:38:00 หลังเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AL Jazeera (ဢၢဝ်ၵျႃၸီလႃႉ) ပိုၼ်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး 7 ၵေႃႉ

10/23/2561 06:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် တိၺွပ်း ၽူဝ်မေးၵူႈၼိုင်ႈ ၽူဝ်ပဵၼ...

ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆး​ၶေႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး​ပီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

10/23/2561 05:09:00 ก่อนเที่ยง 0

ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း (ႁိုဝ်) ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉ​​ ပီႊၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းၵူၺ်း​ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ​ တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈ...

ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၢင်းလၢင်း​​ၼေၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈ NCA ၼႂ်း​ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ငိၼ်း 400 ​ၵေႃႉပၢႆ

10/22/2561 07:01:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း JMC ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး လၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်း​ၶေႇတင်းၼမ်

10/22/2561 06:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈပႂ်ႉတိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းလၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ ၸ...

ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ

10/22/2561 05:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 24 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း​လႄႈ ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေ​ယေႃးတူဝ်​ယေႃးၶိ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထတ်းႁူင်းယႃ​ၶေႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းမူႇ​ၸေႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ

10/21/2561 07:37:00 หลังเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၸဵတ်ႈထတ်းတီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ တီႈ​ၸေႈဝ...

လူတ်ႉတူႈႁပ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၾႆးလုၵ်ႈမႆႈသေတၢႆတင်းၼမ်

10/21/2561 07:15:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:50 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႇလူတ်ႉတီႈဝဵင်းၵုင်းထႅပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၽႃႈသွင်း

10/21/2561 06:33:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ​ တပ်ႉၸုမ်း 428 လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP လႆႈပဵၼ်ပၢ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၶဝ်လႆႈ​ႁဵတ်းႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈမႃးတမ်းဝၢင်းႁိမ်း​ႁေႃၵဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ

10/19/2561 08:53:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​

10/19/2561 08:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး 77ၶၢဝ်ႇတဵတ်ႇသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊတႅမ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းထိ 18 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢႆၾၢႆႇ200...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်း ​လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းတင်းၼမ်

10/18/2561 07:26:00 หลังเที่ยง 0

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးလႆႈလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပူၼ်ႉဝၼ်း​ လႄႈတီႉၺွပ်းလႆႈပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ထိုင်မိုဝ်း မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ

10/17/2561 09:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉ တႃႇလိူၼ်ပၢႆ ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3 ပီသေသမ်ႉၶိုၼ်းပူတ်းပွႆႇပၼ် တၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမ...

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်

10/15/2561 06:27:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 15/10/2018 တင်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇဢွၼ်ႇလၢႆး ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ပွႆႇပၼ...

သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ

10/14/2561 10:31:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 14/10/2018 သင်ၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လုၵ်ႉၼေၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ...

လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈ လႆႈမၢႆၾၢင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး

10/12/2561 07:44:00 หลังเที่ยง 0

ၸၢႆးမွင်ႇ ထွင်းတီး ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈမႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး တၢင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း လွင်ႈပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ်ၸေႈသေ ယၢမ်ႈလႆႈ ႁပ်ႉသူ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ သၢႆၼမ်ႉတဵင်းလူၼ်ႉၼွင်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈထုင်ႉၼႃး ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

10/11/2561 07:59:00 ก่อนเที่ยง 0

တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၼွင်းသ...

တႃႇပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ FPNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

10/10/2561 08:14:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တူၼ်ႈ 10 ပီ 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပွႆႇပၼ်ၼၢင်းမူဝ်ႁွမ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်း...

ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈ

10/09/2561 04:40:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ပေႃႈလ...

ယႃႇသမ်ႇ (10) ပိူင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင်သေဢိတ်း

10/06/2561 09:44:00 ก่อนเที่ยง 0

လွင်ႈတၢင်းသမ်ႇၵျႂႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈတူဝ်သုင် သမ်ႇၵျႂႃးလွင်ႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉယိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

10/01/2561 07:16:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 29   လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9   ပီ 2018   ၼီႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉယိူင်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ   မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.