ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းထတ်းထွင်တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​

ၶၢဝ်ႇထႆး 77ၶၢဝ်ႇတဵတ်ႇသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊတႅမ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းထိ 18 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢႆၾၢႆႇ200​ၵေႃႉလႆႈလူင်းထတ်းထွင်တူၺ်းဝတ်းဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵၢမ်ႇပူးသျႃးၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝတ်းဝႂ် ၸိူဝ်းၶၢႆႉၵၢၼ်ၶၢႆႉငၢၼ်း​မႂ်ႇသေဢမ်ႇပိၼ်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ​ပေႃႈလဵင်ႉ​မႄႈလဵင်ႉ ​လႄႈၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လႆႈလူင်းထတ်းထွင်ၸွမ်းႁိူၼ်းႁွင်ႈၼွၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈမူႇဝၢၼ်ႈမၢႆ 8 ဢိူင်ႇပၢင်ၸလူင် ​ၸေႈဝဵင်းပၢင်းၽီး ​ၸေႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇပႃၵၢၼ်ႊ ​သေလႆႈတိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ300​ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉထူပ်းၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ261​ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉမီးတင်းၽိတ်းၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆမီႈ37​ ၶၢႆႉၵၢၼ်မႂ်ႇ​​သေဢမ်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈဝႂ်ပိၼ်ႇၸိုဝ်ႈ​ပေႃႈလဵင်ႉ​မႄႈလဵင်ႉမႂ်ႇသေ​လႄႈလႆႈထုၵ်ႇၺႃးမႆငိုၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉ5000ႁဵင်ဝၢတ်ႇ​သေ​တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​သေ​တေသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ
သိုပ်ႇ​သေၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈၵႂႃႇထတ်းထွင်ထႅင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်းၽီး ႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်းၵႅဝ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်းသဝ်ထူင်း ႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်း​ပေႃႇ​​သေတိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်သၢမ်​ၸေႈမိူင်း တိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်706​ၵေႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း135​ၵေႃႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵၢမ်ႇပူးသျႃး104​ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း945​ၵေႃႉ ထတ်းတူၺ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 640​ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ

ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်​ပေႃႈလဵင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း​ၶေႇၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းဢၼ်မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်​ပၢင်းၼႃး--တလၢတ်ႇသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိုပ်ႇတိၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ600​ၵေႃႉ​သေထတ်းတူၺ်းဝတ်းဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းၼႂ်းဝတ်း​မီးယူႇ500​ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်​​​တေဢဝ်ၵႂႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇမႆငိုၼ်း​လႄႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ​တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။
By ၸႆၢးဢွၼ်ႇဝၼ်
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 19/10/2018
Photo By  77 ข่าวเด็ด

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.