ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတပ်ႉလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၽႃႈသွင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ​ တပ်ႉၸုမ်း 428 လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းၽႃႈသွင်း မိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ​​သေၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶူဢူး​ယႄႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း​တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ​လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူင်ႇၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP တေႇပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ 20.10.2018) ၵၢင်ၼႂ်​သေလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢင်းသွင်ၾၢႆႇ​တႄႉပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်​သေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇ​လေႃႇတိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်တပ်ႉၸုမ်း 428 ၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းထိုင်တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင်​​လႄႈ တၢင်းသွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်​သေလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ​လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNPP ၼႆႉလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ် 2 တီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႉ​တေႉၼႆယဝ်ႉ။တပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP ၼႆႉလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉ​​​ၸေႈမိူင်းဝႆႉၵူၺ်း​သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တိုၵ်ႉၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်​သေပိူဝ်ႈတႃႇ​တေၶဝ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ယူႇၼႆႉ​သင်ဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၼႆတႃႇ​တေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတ​​ရေႇ ​လႄႈတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင်​ KNPP​ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၼၼ်ႉ​ တေလႅပ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ​ၼႆယဝ်ႉ။

By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/10/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #KNPP #ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ #ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.