ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ


ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 24 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉတူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း​လႄႈ ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ​တေ​ယေႃးတူဝ်​ယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇထမ်ႈ မႃးတေႇသၼႃႇတြႃး ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈႁိမ်းၼႃႈထမ်ႈၸွမ်းသၢႆ​မႄႈၼမ်ႉၵႅတ်းဝႃႈၼႆ။
ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်သိၼ် ၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးဝိပသၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24  လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 2018 တီႈထမ်ႈမုင်းၵႅတ်ႈ ​ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ​ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း​​​သေ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်သိၼ်ၵျၢင်ႉၵမ်ဝိပသၼႃႇ ၼႂ်းဝႃႇသႃၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်​ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတၵႃႇသတ်ႉထႃး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်တၢင်းလီ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းထမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ​ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝိႁၢၼ်ႇၵျွင်း တႃႇၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႈ မႃး​ႁေႃးထမ်းတြႃးပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၵႃႇသတ်ႉထႃး ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈမႃးႁပ်ႉထွမ်ႇငိၼ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


​ၸဝ်ႈ​​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယုၵ်ႉတူဝ်​ယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇမႃး ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃႁိုဝ် ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈႁိုဝ် ဝၼ်းလႂ်ၼႆ​တႄႉ ပႆၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ​တႄႉ ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်း လႆႈယုၵ်ႉတူဝ်​ယေႃးၶိင်းဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 06 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ 2017 ​သေ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈဢၵ်ႉၵမႁႃႇၵမ်ႇမထႃႇၼႃႇၸရိယ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ၸၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2018 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလွတ်ႈလႅတ်းသဝ်းၶေႃ (70) ပီတဵမ် တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼင်ႇႁိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူႈ​ၵေႃႉ​တေလႆႈႁူႉ​တေလႆႈမႃးဝႆႈသႃ ထွမ်ႇငိၼ်းတြႃးၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးတၢင်ႇ​ၼေပၼ် ႁႂ်ႈၵူႈ​ၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈလႆႈႁူႉၵၼ်မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Photo:Tachileik News Agency
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 22/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.