ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AL Jazeera (ဢၢဝ်ၵျႃၸီလႃႉ) ပိုၼ်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃးၶဝ် လႆႈပိၵ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး​တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ​သေ မၢၵ်ႇမႂ်ဢဝ်တင်းၽိတ်း ၼႂ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ​ၵေႃႉဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇ တဵၵ်းတဵင်လူလၢႆဢဝ်တၢႆၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇ​ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ​လႄႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူးၼႂ်းမိူင်းတႆး​ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပုၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ​သေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃးၶဝ် ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈၽူႈယႂ်ႇၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ​ 5 ​ၵေႃႉသေ မၢပ်ႇမႂ်ဢဝ်တင်းၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽူႈယႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ​ၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်း​ဢေႃးသ​တေးလျႃးယဝ်ႉ​သေ ၼႂ်းၽူႈယႂ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢင်​ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ​ၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းမွင်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်​ဢွင်ႇ​ၵျေႃႇ​​ၸေႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းတၢၼ်းဢူး ​ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢွင်ႇဢွင်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းပူဝ်ႇပူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢၼ်ႁႃ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ​ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 သေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇမွၵ်ႈ 7 သႅၼ်​ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈပၢႆးပၢႆး​ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇ ထူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း  ၶႃႈတၢႆၵူၼ်းမိူင်း လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ​လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၸုမ်းၵူႉလႃႉတမၵႃႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သုင်သုတ်း​တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ​ တေဢဝ်ၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
25/10/2018 

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ #ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇယႃႇ #တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ #သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news 
#taipublicmedia #taipublic #taimedia#shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.