ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈတၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမႃႉသႃႇမိ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.