ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉတူႈႁပ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ၾႆးလုၵ်ႈမႆႈသေတၢႆတင်းၼမ်


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:50 ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႇလူတ်ႉတီႈဝဵင်းၵုင်းထႅပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတင်းမိူဝ်းတင်းဝဵင်း​မႄႈသွတ်ႇ ဢမ်ႇထင်ႇ​သေ လူတ်ႉလႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း​ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵမ်းၽႅင်းၽဵတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း​လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၸိူဝ်းၶီႇမႃးၼိူဝ်လူတ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆထိုင်တီႈၵႂႃႇ 9 ​ၵေႃႉ​သေ လႆႈႁပ်ႉတင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ​ၵေႃႉ ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ၵၢၼ်ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ် လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ​ၵမ်းၽႅင်းၽဵတ်းသေ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ​ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ သမ်ႉလႆႈတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ 2  ​ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ လူတ်ႉဢၼ်ၵိူတ်ႇ​ၽေးၵိူင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉတူႈ TOYOTA တူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႉသီၶၢဝ် မၢႆလူတ်ႉ 33-2779 ၵုင်းထဵပ်ႈမႁႃႇၼၶွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ဢိင်းၼိူဝ်လႆႈပဵၼ်​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆ​သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁူင်းပလိၵ်ႈ​ၸေႈတွၼ်ႈၵမ်းၽႅင်းၽဵတ်း ၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႆႉ 2 ​ၶေႃႈ​ ​ၶေႃႈ 1 ၼႆႉယွၼ်ႉၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း​လႄႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းမိုၼ်ႈ​သေ လႆႈၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ​ၶေႃႈထိ 2 ယွၼ်ႉၵူၼ်း​ႁေႃႈလူတ်ႉၼွၼ်းလပ်း​လႄႈ လူတ်ႉၸင်ႇလႆႈၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉၼႆယဝ်ႉ။


လူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမႁႃႇၶျႆး တီႈ​ၸေႈတွၼ်ႈမႁႃႇၶျႆး မုင်ႈၼႃႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးတင်း​ ၸေႈဝဵင်း​မႄႈသွတ်ႇ ​ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ​သေ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉ မႃးၽႅဝ်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ​ၼႃႇ​လႄႈ လူတ်ႉ​ၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်းယဝ်ႉ လူတ်ႉလႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ​သေ ထိုင်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်​လႄႈႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်း​ႁေႃႈလူတ်ႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ 9 ​​ၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈ 2 ​ၵေႃႉ​​သေ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 5 ​ၵေႃႉမီးယူႇတီႈႁူင်းယႃၵမ်းၽႅင်းၽဵတ်းၼႆယဝ်ႉ။


By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
21/10/2018


#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ #လူတ်ႉၽႃႇ #လူတ်ႉတူႈ #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.