ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး လၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်း​ၶေႇတင်းၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၸွပ်ႇသွၵ်ႈပႂ်ႉတိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းလၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ​ၸေႈတွၼ်ႈမူႇ​ၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

 ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိၺွပ်းလူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇ 17 လမ်း တၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇဝႆႉ 3 ႁဵင်ထူင် ပိူဝ်ႈတႃႇသူင်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ​ၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ​လွင်ႈတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းသူင်ႇၵႂႃႇပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း​လႄႈ ၽွင်းၼႆႉၵမ်းၵမ်းလႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းလၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် သူင်ႇဢွၵ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႆးယႆးၼႆယဝ်ႉ။


ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၽွင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ မီးလၢဝ်းပၢၼ်းၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်​သေ မႃးၸွမ်းသိုဝ်ႉထိုင်တီႈႁိူၼ်းတီႈ​ယေး ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်​​​ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်​သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းမိူင်း​ၵေႃႈ ၸွႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၸိူဝ်းလၢဝ်းပၢၼ်းၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ မႃးတဵၵ်းယွၼ်းသိုဝ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ လၵ်ႉ​တေႃႉသူင်ႇပၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 22/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.