ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၶဝ်လႆႈ​ႁဵတ်းႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈမႃးတမ်းဝၢင်းႁိမ်း​ႁေႃၵဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁပ်ႉဢဝ်ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ​​​ဢၼ်လႆႈဢဝ်တွင်းၶမ်းလေႃႇဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇတၢမ်းဝၢင်းဝႆႉတီႈႁိမ်းၶုမ်ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းႁေႃၵဝ်ႇဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉလႆႈ​ၶဝ်ႈတေႃႇသူႈဢဝ်မိူင်းတႃႇ​တေလႆႈမႃးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း​​သဝ်း​ၶေႃၸဝ်ႈၼိုင်ႈ​သေဢမ်ၵႃးမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်းလိုမ်းသုတ်းၶွင်ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​သေယဝ်ႉၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸဝ်ႈဢွၼ်တင်းသုတ်း​ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတွင်းၶမ်းမႃး​လေႃႇႁဵတ်းႁူၼ်ႁၢင်ႈမႃးတၢမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈထိုင်ၼမ်ႉၵတ်ႉႁတ်းႁၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ​​လႄႈႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉတႃႇ​လုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်ႈၼႃႈသေဢမ်ႇၵႃးၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉမီးၵုင်ႇမုၼ်ယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ​တေႉ​တေႉၼႆ​လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး​ၵေႃႈလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇႁဵတ်းႁူၼ်ႁၢင်ႈမႃးတမ်းဝၢင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။
ႁူၼ်ႁၢင်ႈတွင်းၶမ်းၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမီးယူႇ300ပၢၵ်ႇၸွႆႉ​သေတင်းသုင်ႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉမီးယူႇ 6 ထတ်းပၢႆ 2 ၼိဝ်ႉ ​သေ​တႃႇ​​တေပဵၼ်မႃးႁူၼ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ60 သႅၼ်ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၼႆႉၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီႊ 1894​​ သေယဝ်ႉလႆႈ​ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း​သေလႆႈၶိုၼ်ႈၼင်ႈ​ႁၢင်ႈႁေႃပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1927 ​သေလႆႈလူႉသဵင်ႈမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 ၼူဝ်ႇဝႅဝ်ႇပိူဝ်ႇ ပီႊ1962 ၼႆယဝ်ႉ။

By ၸႆၢးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 19/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.