ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ / ၽူႈၸၢင်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၶဝ် သင်ဝႃႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၸိုင် ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ေတၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  ဢထိပတိၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်လူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ထႃႇၼၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ မိူဝ်ႈ ပီၶရိတ်ႉ 1998 ၼီႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်တေလႆႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်၊ ႁဵတ်းလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉ  တေဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂႉၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၊ သင်ဝႃႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႉဢမ်ႇပဵၼ် လူဝ်ႇၼႃႇတေႉၼႆၸိုင် တေလႆႈတွင်ႈထၢမ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ ၊ ပေႃးလုၵ်ႈလဵင်ႉၽွမ်ႉၸွမ်း ၸင်ႇတေလႆႈၸႂ်ႉ ၊ ပေႃးၸႂ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈႁႅင်းမႃႇထႅင်ႈ ပုၼ်ႈၼိုင်ႈ ၶွင်ၵႃႈႁႅင်း ၊ ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ၸူဝ်ႈမူင်းသေပၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢင်ႈၼၼ်ႉ ၵိၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၊ မီးဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁင်းမၼ်းၼႆၸိုင် ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိုဝ်ႈ တေလႆႈၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈလၢႆးဝၼ်း 2 ပုၼ်ႈၼႆယဝ်ႈ ။

ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ / ၽူႈၸၢင်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼႆႉၸိုင် ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 6 လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် မၢပ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ၼိုင်ႈသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းတူၵ်းၶွၵ်ႈတင်းတၢမ်ႇငိုၼ်းတင်းသွင်ပိူင် ၼႆယဝ်ႈ ။

သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လႄႈသင် ၊ ၶႂ်ႈႁူႉထႅင်ႈ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႄႈသင် ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇလႆႈတီႈ လုမ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶတူၺ်းလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ၶဵတ်ႇမၢႆ 1 ထိုင် ၶဵတ်ႇမၢႆ 10 တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၢႆၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ 1506 တေႃႇသၢႆ မၢႆ - 3 ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
09/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.