ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၸႅတ်ႈထတ်းႁူင်းယႃ​ၶေႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းမူႇ​ၸေႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၸဵတ်ႈထတ်းတီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-​ၶေႇ​ တီႈ​ၸေႈဝဵင်းမူႇ​ၸေႈ ​ၸေႈတွၼ်ႈမူႇ​ၸေႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူင်းယႃဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ​သေဢမ်ႇၵႃးတိၺွပ်းလႆႈပႃး​ မေႃယႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း​ၶေႇ​လႄႈၵူၼ်းမိူင်း​ၶေႇထႅင်ႈ 6 ​ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။
ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမူႇ​ၸေႈ​​ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်​လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၶဝ် ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထတ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇႁူင်းယႃ ၶဝ်လၢတ်ႈတွပ်ႇၵႂၢမ်း​ၶေႇၵူၺ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ​မေႃယႃၶဝ်​ၵေႃႈၼုင်ႈၶူဝ်း​မေႃယႃဝႆႉ​သေ ဢၼ်ၶဝ်ယူတ်းယႃ​ၵေႃႈယူတ်းယႃပၼ် တင်းပဵၼ်ၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁပ်ႉၵိူတ်ႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁပ်ႉယူတ်းယႃတင်းပဵၼ် ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ​လႄႈ ႁပ်ႉယႃႉပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ​ၵေႃႈမီး ဝႂ်ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉတႃႇယူတ်းယႃ​တႄႉဢမ်ႇမီးၼႆယဝ်ႉ။


ႁူင်းယႃ​ၶေႇဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပီတူႉၸိတ်ႉ) ၸုမ်းၼိုင်ႈ​သေ တူၺ်း​တႄႉလႅပ်ႈ​ၵူၼ်း​မိူင်းၶေႇ​လႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် (ပီတူႉၸိတ်ႉ) တေႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်မႃးပိုတ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁပ်ႉယူတ်းယႃ​​တင်းပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၢဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ၸၢဝ်းၶိူဝ်း​ၶေႇ ​လႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ​ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၸႅတ်ႈထတ်းၼၼ်ႉ​တႄႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ၸေႈတွၼ်ႈ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းဢုပ်ႉပိူင်​ၸေႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ​သေ ယိုတ်းလႆႈယႃႈယႃ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်တင်းၼမ်​လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်​တႄႉလႆႈပိၵ်ႉႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ႁူင်းယႃဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႆႉ မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မူႇ​ၸေႈ-ၼမ်ႉၶမ်း​သေ လႆႈ​တေႇပိုတ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 05 ဢွၵ်ႇတူင်ႇပိူဝ်ႇ 2018​ သေ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထတ်းထွင်ၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ​မေႃယႃၸဝ်းၶိူဝ်း​ၶေႇ 3 ​ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း​ၶေႇ 6 ​ၵေႃႉ ​လႄႈ ၵူၼ်းပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၸဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ 3​ ၵေႃႉၼႆ​​သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ်​ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 22/10/2018

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.