ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၢင်းလၢင်း​​ၼေၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈ NCA ၼႂ်း​ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ငိၼ်း 400 ​ၵေႃႉပၢႆ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း JMC ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၢင်းလၢင်း​​ၼေၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈ NCA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ ​ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ​ၸေႈတွၼ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸုမ်း JMC ၶဝ်လႆႈသၢင်းလၢင်း​ၼေၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ပႃးၼႂ်း NCA လွင်ႈ​ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ NCA​ လႄႈ လွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ​သေ သင်ဝႃႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း​​သေၸုမ်းၸုမ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ NCA ၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးလႆႈတီႈ ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC လႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC ႁဝ်းၶႃႈၸိုင် ၸုမ်း JMC ႁဝ်းၶႃႈ​ၵေႃႈ​​ တေပၼ်​ၶေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း​ ၵေႃႉဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။


ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း​လႄႈၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း JMC ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး​ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်လွႆ မူႇဝၢၼ်ႈ 16 ဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ​သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ​​တႄႉ မီးယူႇ 400 ပၢၵ်ႇ​ၵေႃႉပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
By ၸၢႆးဢွၼ်ႇဝၼ်း
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 22/10/2018

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #JMC #NCA #ၸုမ်း​ၵေႃႇမတီႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.