ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ႁေႉၵင်ႈလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽွင်းပွႆးလွႆးၵရထူင်း

11/19/2561 07:06:00 ก่อนเที่ยง 0

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily News တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁတႇဢဝ်ဝၼ်းထိ15 ထိုင်ဝၼ်းထိ18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီႊ 2018 ၼီႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼ...

ႁုပ်ႉႁၼ်မၢပ်ႇပွမ်းတီႈ ၼႃႈၵၢတ်ႈလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

11/16/2561 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2018 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ တီႈၼႃႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လႆႈႁူပ်ႉႁၼ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်ႁၢင်ႈပိူဝ်ႉပူၺ် သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်

11/14/2561 06:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ chiangmainews   တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈၸေႈဝဵင်းႁၢင်တူင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ...

ၼၢင်းယိင်းတႆးထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်ယဝ်ႉၺႃးငႅၼ်း​​ၶေႃးတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉပႆႇၺွပ်းလႆႈ

11/12/2561 08:08:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 12/11/2018 တၢင်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆႈ ၵဵင်းမႆႇလႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းၺႃးႁႅမ်တၢႆဝႃႈၼႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႄႈၵၢင်ဝဵင်းၵျွၵ်း​မႄး​လႄႈဝဵင်းမိူင်း​ငေႃႉ​ ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ​ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

11/11/2561 08:53:00 หลังเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅၼ်ႇပိူဝ်ႇ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတင်းလူင်ၼႂ်း​ၵႄႈၵၢင် ​ၸေႈ...

ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးႁူင်းၾႆးမိၼ် 410 လုၵ်ႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း

11/08/2561 11:00:00 หลังเที่ยง 0

ၵေႃႇမတီႇၽူႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶႅင်ႇၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ တေမီးႁူင်းၾႆးမိၼ်...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.