ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ်2ပွၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်​သေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ2 ​ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ17/01/2019လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈဝၼ်းသဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၺ်းလူတ်ႉၵႃးၵိူတ်ႇ​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်2ပွၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်​သေႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း​ 1 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ​ 1 ​ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်​ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းဝႃႈၼႆ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ​သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်လူတ်ႉၵႃး ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ​​ၵျေႃႇ​ၸေႃးဢွင်ႇလၢတ်ႈ​ၼေတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  လႆႈႁူႉဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ​ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူတ်ႇၽႃႇၺႃးတီႈႁိမ်းသူၼ်ယၢင်​သေလူတ်ႉၵႃးဢၼ်လႂ်မႃးၽႃႇ​​တႄႉပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ထႅင်ႈ​ၵေႃႉၼိုင်ႈ​တႄႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ6ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶီႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်းလင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ10​သေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵိူတ်ႇ​ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ​သေ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇၼၼ်ႉလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼႆယဝ်ႉ
ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ12:30မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝူဝ်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်း​ၵေႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်​လႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး​ၼၼ်ႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇလွတ်ႈ ဢႃႇယု 18 ပီႊ ​ၵေႃႉ​ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ၼႆႉ​သေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉၶတီး ​ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉၸိူဝ်းမႃးၽႃႇၼၼ်ႉ​သေထိုင်တီႈလႆႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼႆယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်​ၵေႃႈ​တေဢဝ်တင်းၽိတ်း​ၸဝ်ႈၶွင်လူတ်ႉသေ​တေပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။
photo by- TAK
ၵေႃသိုဝ်ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 20/1/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.