ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း
- ႁဵတ်းသင်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈပၢႆႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆး?
- လွင်ႈလႂ်ဢၼ်လႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပိုတ်းယိုဝ်းၵၢဝ်ႇၼေးၵၼ်?
- ႁဵတ်းသင်လႄႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇထွမ်ႇယိၼ်းဢဝ်ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၶွင်သင်ႇၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး?
- ယွၼ်ႉသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပိုတ်းယ​ိုဝ်းၵၼ်သေ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈတုၵ်ႉၶတူၵ်းၼမ်ႉတႃယွၼ်ႉထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်?
- မိူဝ်ႈလႂ်သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႆႈ?
ထွမ်ႇယိၼ်းတူၺ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉမီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းတၢင်းမုင်ႈမွင်းၶွင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸွမ်းၵၢၼ်ၶႃႈ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 9/1/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.