ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈဢၢႆး ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈဢၢႆး မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ 150000  တီႈၼႂ်း​ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15/ 01 /2019 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်​လွႆလႅမ်ၶဝ်လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶူဝ်လူင်တႃႈ​ၵေႃႈ ​​သေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး​ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်​ၸေႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်သေတိၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ယႃႈဢၢႆး မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ150000ၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ​သေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈႁၼ်လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်း ​ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းသေႁေႃႈမႃးတင်းဝဵင်းၵႃႇလိ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ​သေ​လႄႈလႆႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိမ်​သေယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼၼ်ႉလႆႈထူပ်းႁၼ် ထူင်​ၸေႈပလတ်ႉသတိၵ်ႉဢၼ်တၢင်ႇမႃးၼိူဝ်ႉလူတ်ႉၼၼ်ႉ​သေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ယႃႇမဝ်းၵမ်  ယႃႈဢၢႆႊ ၼမ်ႉၼၵ်း 600ၵီႇလူဝ်း မႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ150000ၼိုင်ႈသႅၼ်လၢၼ်ႉပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်​ၵေႃႈလႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်း​ႁေႃႈလူတ်ႉ​လႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ၽူၼ်းၶိူင်ႈၵပ်းသၢၼ် 1 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ

ၵူၼ်း​ႁေႃႈလူတ်ႉၼၼ်ႉ​တႄႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈ မိၼ်ႉဢွင်ႇ ၼႆ​သေ မၼ်းၸၢႆး ​တေႇႁေႃႈလူတ်ႉတီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၶမ်း​ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း​သေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမုင်ႈၼႃႈၸူး​မႃးၸေႈဝဵင်းၵႃႇလိၵုၼ်ႁဵင်​ၼႆယဝ်ႉ သိုပ်ႇသေၼႆႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်​တေၸွပ်ႇႁႃၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ​သေ​တေဢဝ်လိူင်ႈ​သေ​တေသိုပ်ႇတိၺွပ်း​သေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 17/1/2019
Photo By-https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288098221221061&id=100000627158034

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.