ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIO​ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်း​ၶေႇ

ၸုမ်းၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်း​ၶေႃၶၢင် KIO​/KIA တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၶုၼ်မိင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း​ၶေႇဝႃႈၼႆ

​ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထိႉ 21/01/2019 လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်​လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း​ၶေႃၶၢင် KIO​/KIA ၶဝ်​တေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း တီႈဝဵင်းၶုၼ်မိင် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း​ၶေႇ​သေ​တေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ​တႃႇ​တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈ​ပေႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈ​လႄႈ တႃႇ​တေလႆႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ

တူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်း​တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၶွမ်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢူးတိင်း​ၸေႃႇ​လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိၼ်ႇ​ၸေႃႇဢူး​ တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ​သေ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသၢဝ်း​ၶေႃၶၢင် KIO/KIA သမ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၵွမ်​​မေႃ ​တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ တႃႇ​တေပဵၼ်မႃးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း​လႄႈတႃႇ​တေလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၶွင်ႇမသိၼ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသၢဝ်း​ၶေႃၶၢင် KIO/KIA လႆႈၶဝ်ႈိၵေႈၵၢင်​သေယိုၼ်းမိုဝ်းၵႂႃႇတႃႇ​တေပဵၼ်မႃးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆယဝ်ႉ

ၼင်ႇႁိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး​လႄႈ ၼႂ်းမိူၵ်းၶၢင် ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိူဝ်ပေႃး​တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း​ၵေႈၶၢႆၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵိုတ်းတိူင်းသိုၵ်းဝႆႉ 5 တိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/1/2019

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.