ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်းပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵမ်ႉထႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17/2/2019  ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ လႄႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ 175 ၸဝ်ႈသေ  မီးတၵႃသတ်ႈထႃးၶဝ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝႃႈၼႆ ပၢင်ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 7:30 မွင်းၼၼ်ႉ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈသေ  ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:30 – 08:30 မွင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈလႄႈ ပ်ႉပီႇယႃႉၶဝ် လူင်းလႆၢးၸိုဝ်ႈ ဢဝ်မႆၢတူဝ်  ၶပ်ႉထႅဝ်ၼိူဝ်သဵၼ်တၢင်း  ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 မွင်းၼၼ်ႉ လႆႈတေႇလွင်းသွမ်းၵႂႃႇသေ  ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 10 မွင်းဝႃႈၼႆ

 

ဝႆးသေလွင်းသွမ်းသၢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးတၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸုမ်းထုင်ႉပူင်း လႄႈ ၸုမ်းဢႃးသႃသမၵ်ႇၼူၺ်ႇၵူႈၽႆးလွႆၶူး ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉၶွင်းတိူၺ်း လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းတၢင်ႈၶမ်းၶဝ် ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇၸႃႇၵလဵင်ႉလူပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း 13:00 -14:30 မွင်း လူႇတၢင်းထွမ်ႇတြႃးသေ ႁူမ်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်း ပၢင်လူတၢၼ်းလွင်းသွမ်းသၢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ၶၢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17/02/2019
 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.