ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၸုမ်းႁဵတ်းမိၵ်ႈၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်


ၶၢဝ်ႇ Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်း မိၵ်ႈၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ပွမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ။


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၽၢႆႇထတ်းထွင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း- မိူင်းထႆး ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၵုမ်ႇပၼီႇ TAN 999 Innovation ဢၼ်ၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်လွင်ႈဝတ်းဝႂ် တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း  ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း สุเหร่าคลอง 1 ပွၵ်ႉ บางชัน ဢိူင်ႇ คลองสามวา ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၼၼ်ႉသေ တိၺွပ်းၸဝ်ႈၶွင်ၵုမ်ႇပၼီႇ นายธนกฤต เทือกสุบรรณ ဢႃႇယု 36 ပီ လႄႈတင်းမေးၼၢင်းမၼ်း น.ส.แนน อันนา  ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇဢေး ဢႃႇယု 38 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၽိတ်း လၵ်ႉပွမ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိၵ်ႈၸုမ်ႈလႄႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၽိုၼ်လၢႆး ၼႂ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပွမ် တိၺွပ်းလႆႈပႃးတင်း သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် ၽၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈ 82 ပပ်ႉ (ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ပပ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ) ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပပ်ႉဢၼ်တွၵ်ႇၸုမ်ႈဝီႇၸႃႇပွမ် မီး 2 ပပ်ႉ ၊ ပပ်ႉဢၼ် ဝီႇၸႃႇမူတ်းဢႃႇယု  16 ပပ်ႉ ၊ ပပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်ၶေႃႈမုၼ်း မီးၼႂ်းလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  27 ပပ်ႉ ၊ ပပ်ႉဢၼ်မူတ်းဢႃႇယု 16 ပပ်ႉ လႄႈ ဢၢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ မီး 21 ပပ်ႉၼႆယဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈၼႃႈပႆႇပႃႈတိၺွပ်းၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇ -  ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းထွင် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်တွၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈၶဝ် လႆႈသပ်းသေးႁူပ်ႉႁၼ် ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပႅင်း ( ဢႃႇယု 23 ပီ ) မၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈတေၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼူၵ်ႉဢႄးသေ  မိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းမၼ်းၸၢႆး တီႈဝီႇၸႃႇဢၼ်ယူႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉမိၵ်ႈၸုမ်ႈၽၢႆႇထတ်းထွင် ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဢၼ်ပွမ်ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸင်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈတႆႇငိူၼ်ႈၶိုၼ်း လွင်ႈတၢင်းမၼ်း ။ 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จับแก๊งปลอมวีซ่า

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႂ်ႈတေႃႇဝီႇၸႃႇၼႆလႄႈ မီးၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇပၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇဢေး တီႈၵုမ်ႇပၼီႇ TAN 999  ၊ မၼ်းၼၢင်းဝႃႈ  ပေႃးဝီႇၸႃႇမူတ်းဢႃႇယု လႄႈဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေ တေႃႇၵေႃႈလႆႈယူႇ ၊ တေလႆႈၸၢႆႇၵႃႈမၼ်း 18,000 ( မိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ ) ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ၽွမ်ႉသေၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇဢွၼ်တၢင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈ /ပၼ်ဝီႇၸႃႇ ၼႂ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇမၼ်းသေ သူင်ႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းႁူင်းလိၵ်ႈ သေယဝ်ႉ ၸင်ႇဢူၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 8,000 (ပႅတ်ႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ) ၼႆယဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈသိုပ်ႇၸွပ်ႇ ၸၢမ်းတႆႇငိူၼ်ႈ ၵုမ်ႇပၼီႇ  TAN 999 Innovation ထႅင်ႈ၊  မိူဝ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ပွမ်မိၵ်ႈၸုမ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ႁႃၵိၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၶႂ်ႈတေႃႇဝီႇၸႃႇ တႅတ်ႈတေႃးလီယဝ်ႉ ၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇၵွႆႈမိူဝ်းၶူၼ်ႉသွၵ်ႈတိၺွပ်းဢဝ်ၼႆယဝ်ႈ ။
 
တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင်ၼႆႉၵူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းႁဵတ်းမိၵ်ႇၸုမ်ႈပွမ် တွၵ်ႇဝီၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းထႆးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးပႃးပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် လႆႈမီးၵႂႃႇ 3 ပွၵ်ႇယူႇယဝ်ႉ ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ၶၢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး
25/02/2019
 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.