ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းသဵင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ

3/26/2562 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24 လိူၼ်တူၼ်ႈ 3 ပီ 2019  တၢင်းမိူင်းထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းသဵင် ၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီ ဝ...

သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း သီႇပေႃႉ ၊ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး

3/19/2562 09:32:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ  19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး RCSS လႄႈ တင်း  SSPP ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃး ...

တိုၵ်းသူၼ်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

3/16/2562 07:57:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈသမ်ႉမီးၽုၼ်ႇမုၵ်ႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၽူၼ်သမ်ႉတၢင်းပိူဝ်ႉဢုင်သေ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇယၢပ်ႇမႃးယၢပ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ...

ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆး 30 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈ

3/12/2562 08:25:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ TV ထႆး ၶျွင်ႉ 3 ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ မိူင်းတႆး 30 ၵေႃႉ ဢၼ်လွမ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ   ၺႃးတိၺွပ်းတီႈ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ ႑ - ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမီး 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ

3/11/2562 10:00:00 ก่อนเที่ยง 0

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း  ပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး/ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ဢၼ်မီးတီႈလွႆပၢင်ၶူၵ်ႉပၢင်ၶႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ...

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈလူႇ ပၢင်လူႇတၢၼ်း လေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ ဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸေႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်ႈမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

3/07/2562 04:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9-10 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈသၢမ် ပီ 2019 (လိူၼ် 4 မႂ်ႇ 4-5 ၶမ်ႈ) တီႈဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸေႈတွၼ်ႈသၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေမ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းလူင်ယၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

3/01/2562 05:44:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉႁူးလွႆ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်း...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.