ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူမ်ႈလူႇ ပၢင်လူႇတၢၼ်း လေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ ဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸေႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်ႈမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး


ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 9-10 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈသၢမ် ပီ 2019 (လိူၼ် 4 မႂ်ႇ 4-5 ၶမ်ႈ) တီႈဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸေႈတွၼ်ႈသၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းလေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်းၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ (မိူၼ်ၽုတ်ႉထၽြႃးမဵတ်ႈတႃႇ ၽုတ်ႉထၶႃႇယႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း) ဝႃႈၼႆ၊

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးၼႂ်းဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈသၢမ် ပီ 2019 (လိူၼ် 4 မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူၼ်ႈၶူဝ်းလူႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၽုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ (ၸၢဝ်းတႆးလွတ်ႈႁေႃထမ်းမၸၵ်ႇၵျႃႇ)
တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈသၢမ် ပီ 2019 (လိူၼ် 4 မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ  ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ  လႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမဵတ်ႉတႃႇ (မိူၼ်ၽုတ်ႉထၽြႃးမဵတ်ႈတႃႇ ၽုတ်ႉထၶႃႇယႃႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်း) ယႂ်ႇ 60 ၼိဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလူႇတၢၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉတွၼ်းရိူင်း မိူင်းၽူင်းသေ ထႅင်ႈ 2 သူႇတႄႉယႂ်ႇ 20 ၼိဝ်ႉ တေတင်ႈပူႇၸေႃႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸေႈတွၼ်ႈသၼ်ပႃႇတွင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁပ်ႉၶွင်တီႈမၢႆတွင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းလဵင်ႉလူၸႃႇၵသေ တေပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


သင်ႇဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈပွင်းလူႇတၢၼ်းၸွမ်းၸိုင် ဢူၼ်းငိုၼ်းလူႇတၢၼ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းလႆႈတီႈ မၢႆယေးငိုၼ်း ထၼႃးၶၢၼ်းဢွမ်သိၼ် သႃၶႃသၼ်ပႃႇတွင်း 0202-6571-7668 ၸိုဝ်ႈယေးငိုၼ်း(เททองหล่อพระ วัดหนองปึ๋ง) ၼႆၵေႃႈလႆႈ လႄႈဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ 099-373-1117, 095-689-9282 ၼႆႉၵေႃႈလႆႈၼႆယဝ်ႉ။ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
07/03/2019

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.