ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 32 ၵေႃႉ လွမ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးၸွမ်းၼမ်ႉၶႅင်သတ်ႉၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိၺွပ်းၸွမ်းတၢင်း

ၶၢဝ်ႇ snook .com တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 32 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶီႇလူတ်ႉမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၶႅင်သေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး သမ်ႉၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိႉၺွပ်း တီႈၸေႈတွၼ်ႈ ประจวบคีรีขันธ์  ( ပရၸူၵ်ႇၶီႇရိၶၼ် ) မိူင်းထႆးပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း

  
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၸေႈဝဵင်း ต.คลองวาฬ  ( ၶလွင်းဝၢၼ်း ) ၸေႈတွၼ်ႈ ประจวบคีรีขันธ์ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉသပ်းသေးလူတ်ႉၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၊ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ မီးလူတ်ႉၵပႃႇ မိၵ်ႈဢီႇသူးၸူး isuzu  သီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတင်းၽၵ်းတူလၢၼ်ႇ ด่านสิงขร  ( သိင်ၶွၼ် ) သေ ႁေႃႈၶဝ်ႈမႃး ၊ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သမ်ႉ ၼႅတ်ႈပိၼ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ငႅၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း เพชรเกษม ။ လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉႁေႃႈဝႆးၼႃႇ တၢင်းဝႆးမၼ်းၶႂ်ႈမီး 130 ၵီႊလူဝ်ႊတေႃႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶလွင်းဝၢၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈ လႄႈ လႆႈတွႆႇသၢႆ လူမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ လူတ်ႉၶဝ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၸေႈဝဵင်း กุยบุรี ( ၵုၺ်ႈပူႊရီႊ ) ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၵုၺ်ႈပူႊရီႊၶဝ် ၸင်ႈႁၢမ်ႈႁေႉသပ်းသေးတွင်ႈထၢမ် ။ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ นายคงฤทธิ์   ဢႃႇယု 31 ပီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး ၊ ၽၢႆႇလင်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽႃႈယၢင်သုမ်ႇလူင်မႃး မိူဝ်ႈလႆႈပိုတ်ႇတူၺ်းၸိုင် မီးၵူၼ်းၼင်ႈဢိပ်ႉၵၼ်မႃး သမ်ႉပေႃးသတ်ႉတိတ်းလူင်ဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ မီး 32 ၵေႃႉ ၊ ၽူႈၸၢႆး 20 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 12 ၵေႃႉ ဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ သၢဝ်းထိုင် သၢမ်သိပ်းသွင်ပီ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်း လုၵ်ႉတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးသေ ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်သင် ။ တႂ်ႈပိုၼ်ႉလူတ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ၼင်ႈမႃးသမ်ႉ သိူဝ်ႇၽႃႈယၢင်ဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈလႆႈၵွၵ်းတူၺ်းၸိုင် လႆႈႁၼ် ၵွၼ်ႈၼမ်ႉၶႅင်လွင်ဝႆႉ ။


မိူဝ်ႈလႆႈထၢမ်ၸဝ်ႈၵႃး မၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းၶီႇၵႃးၶဝ်မႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၼမ်ႉၶႅင်သိူဝ်ႇလွင်သေ ႁဵတ်းပၼ်ထၢတ်ႈၵတ်းၼႆယဝ်ႉ ၊  ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ၊ သေယဝ်ႉ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းမလေးသျႃး ၊ တေႃႇထိုင်မိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈပွႆးၸႃး ၼၢႆးၼႃႈၵူၼ်းၵၢင် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 7 သႅၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃး ၊  တၢၼ်ႇၵၼ်တင်းငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 1 မိုၼ်ႇ 6 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၊ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိူင်းတၼၢင်းသီ တေႃႇပေႃးထိုင်လႅၼ်လိၼ်ထႆးၼႆႉ လႆႈပႆတၢင်းမႃးၼႂ်းထိူၼ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး မီးလူတ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် ၊ ၽွင်းၶီႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇသမ်ႉမႃးၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းၼင်ႇၼႆ ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ ၵူဝ်ၺႃးၺွပ်းလႄႈ ၼႅတ်ႈႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈဝႆးၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ ၊ ၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇလီၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလွတ်ႈၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2008 ၼီႈၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 54 ၵေႃႉ ၶီႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ တၢင်ႇၼမ်ႉၶႅင်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းရၼွင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈပိၵ်ႉဝႆႉၽၵ်းတူ လူတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃသေ ၼႂ်းလူတ်ႉၵေႃႈသတ်ႉတိတ်းၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ဢဝ်ၶဝ်ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇတင်း 54 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/04/2019 

#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia  #tai #shan#state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.