ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႃးၽွင်ႈ ဢမ်ႇမႃးၽွင်းသေ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈလႄႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတဝ်ၾႆးၾႃႉဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်း 6 လင် တီႈမူႇၸေႈ


ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈၾႆးမႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွမ်ၸေႃႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ လင်ႁိူၼ်း 6 လင် လႆႈလုသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး 


ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ပီႈၼွင်ႉမူႇၸေႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၾႆးမႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၊ တီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းႁွင်ႈထႅဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉတႃႇပိူၼ်ႈမႃးၶၢတ်ႈယူႇ ၊ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၾႆးလႆႈ မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉ ၊ တီႈမူႇၸေႈၼႆႉ ၾႆးမႃးၽွင်ႈ ဢမ်ႇမႃးၽွင်ႈသေ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈဝႃႈ ၾႆးတေမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၊ ၺႃးမိူဝ်ႈၶဝ်ၽုၺ်ႇဝႆႉတဝ်ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မိုဝ်ႉႁုင်တူမ်ႈၵႅင်သေ ပိုၼ်ႉပွႆႇဝႆႉလႄႈ ဢဝ်ၾႆးမႆႈႁႅင်းသေ ပဵၼ်သၢႆၾႆးသျွတ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ မီးလူတ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆးၶဝ် မႃးၸွႆႈၶေမွတ်ႇႁူတ်းၼမ်ႉပၼ်သေတႃႉ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ႁိူၼ်းၵင်ႈၽႃလၢႆးလူင်ႇ  မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၊  တိတ်းၸပ်းၵၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢင်းလဵဝ်လႄႈ မႆႈဝႆးၼႃႇၼႅၼ်ႇသေ တင်းသဵင်ႈပႃးၵႂႃႇ 6 လင်ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးသၢႆလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလုလွင်ႈသုမ်း ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉ ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၊ ၵတ်ႉၵႃႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၶၢတ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမူႇၸေႈ ၼႆယဝ်ႈ ။

Photo: #Jai Font Tai
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.