ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸႂ်ႉလူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈ လၵ်ႉတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၶဝ်ႈမိူင်း


ၶၢဝ်ႇ Post today တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 14 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ပီ 2019 မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၼႃႈလိၼ် 6 ဢိၵ်ႇပႃး တပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်လိၼ် မၢႆ 437 လႄႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈ သူင်ၶလႃ ( จ.สงขลา ) မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇတိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈ ပရၢႆႊသၼီႊထႆး ไปรษณีย์ไทย  သေ လၵ်ႉလွမ်တေႃႉၶဝ်ႈမႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ။


พ.ต.อ.ณัฎฐภาคิน ขวัญชัยยพฤกษ์  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် သူင်ၶလႃ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ၼႆႉ ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ပႂ်ႉသပ်းသေးၸွမ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သၢႆဢေးသျႃး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇ อ.รัตภูมิ  ၸေႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈ ပရၢႆႊသၼီႊထႆး လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၽၢႆႇလင် ၊ မိူဝ်ႈထိုင်တီႈ တၢင်းၽႄတီႈၼိုင်ႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၶိုတ်းလႄႈ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ သပ်းသေးတူၺ်း ၊ တင်းၼႃႈ မီးၵူၼ်းထႆး 2 ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈႁေႃႈၵႃးသေ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈမႃးႁိမ်းမၼ်း ၊ မိူဝ်ႈၽုၺ်ႇ ၽၵ်းတူလူတ်ႉတင်းလင်ၸိုင် လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း   13 ၵေႃႉ ပႃးတင်းထူင်ၶူဝ်းထူင်လဵင်းသေ ၊  မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်တူၺ်းၸိုင် ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇမီးဝတ်ႉဝႂ်သင်သေၵေႃႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁိၼ်ႇတူႇ ၊  ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းမလး သျႃး ၊  ၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉၸိုင် လုၵ်ႉတင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵၼ်ႊၸၼႃႇပူႊရီႊသေ တေၵႂႃႇလူင်းတီႈ ၸေႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ / လုၵ်ႉတီႈ ႁၢတ်ႇယႂ်ႇယဝ်ႉ တေမီးၵူၼ်းၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸေႈဝဵင်းသတၢဝ်း (  อ.สะเดา )   သေယဝ်ႉ တေလုၵ်ႉတၢင်းထိူၼ်ႇသေ ပႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်ႊမိူင်းမလေးသျႃး ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ ။

မိူဝ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၵူၼ်းထႆး သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈဢဝ်လူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈၼႆႉသေ ၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းမႃး ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် လႆႈ 1500 ဝၢတ်ႇ ၊ ယၢမ်ႈတေႃႉမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်လူတ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇသူႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တိုၵ်ႉႁႃမႃးၺႃးၵိၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထိုင် ၵူၼ်းထႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ လၵ်ႉလွမ် တေႃႉၶဝ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်းသေ တေသိုပ်ႇသွပ်ႇထၢမ်လမ်းၸွမ်း ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉၵေႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းယွၼ်ႉလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးသေႃႉႁူမ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ( 27 ) ၵေႃႉ ဢၼ်မူၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ  တႃႇ 5 ဝၼ်း ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၊ ၵူၺ်းလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉသေ လဵင်ႉသၢႆၸႂ်မႃး။  ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈမႃးသေ ၸၢင်ႈၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃး တႃႇတေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းမလေးသျႃး ၊ သမ်ႉၺႃးပိူၼ်ႈမႃးပွႆႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ။ 

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia 
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.