ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇလႄႈ CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု 31.03.2020 ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းတေတေႃႇဢႃႇယုထိုင် 31.12.2020


ၸူဝ်ႈၸႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇယု ၼႂ်းဝၼ်းထိ 31.03.2020 ၼီႈ ၵွၼ်ႇတေမူတ်းဢႃႇယုၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း MOU-Utrun သေၶဝ်ႈမႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႃႉယိပ်းၽတ်ႉပွတ်ႇ CI ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ (13.05.2019) တင်ႈတႄႇဢမ်ႇပႆထိုင်ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇထႆးၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးတီႈၼိုင်ႈသေ  လႆႈမီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလႄႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ


ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝီႇသႃႇလႄႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တေမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းထိ 31.03.2020 ၼၼ်ႉ တေတေႃႇဢႃႇယုပၼ်ထႅင်ႈ ထိုင်ဝၼ်းထိ 31.12.2020 တႃႇ 9 လိူၼ်သေ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈယင်းဢမ်ႇပႆႇမူတ်းဢႃႇယု ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ MOU- Utrun ၼႆႉ  တေမီးလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းၽၢႆႇထႆး တႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း MOU- Utrun ၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပဵၼ် MOU- Utrun လႄႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ Working Group ႁႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈၵႂႃႇသေၼႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းမေးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ တင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်မိူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။


ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁိူဝ်း ၸိူဝ်းယိပ်း CI ဢၼ်တေမူတ်းဢႃႇ 1.11.2019  ၼႆႉၵေႃႈမိူၼ်ၸိူင်ႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်သထၢၼ်ထုတ်ႉမၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉ Data Collection Center သေ ဢွၵ်ႇပၼ်ၽတ်ႉသပွတ်ႇ ME Bangkok ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပိူင်မိူၼ်ၵၼ်တင်းပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၽူလႂ်ၽႂ်ယိပ်းၽတ်ႉသပွတ်ႇဢၼ်ၼႆႉဝႆႉၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁဵတ်း MOU မႃးၸိုင် သင်ဝႃႈ ပပ်ႉၽတ်ႉသပွတ်ႇ ယင်းမီးဢႃႇယုၼမ်လိူဝ် 2 ပီပၢႆၸိုင် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႂ်ႉပပ်ႉၽတ်ႉသပွတ်ႇပပ်ႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉထႅင်ႈ တၢင်းၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် လွင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝတ်းဝႂ် MOU ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေငၢႆႈငႅမ်ႈၵႂႃႇသေၼႆႉထႅင်ႈလႄႈသင် မိူဝ်ႈဝတ်းဝႂ်ၽတ်ႉသပွတ်ႇဢမ်ႇပႆႇမူတ်းဢႃႇယု ၵွၼ်ႇဝၼ်းထိ 31.03.2020 ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႃႇဝီႇသႃႉတင်းၼႃႈၼႆႉ ဝႆႉလႆႈယဝ်ႉဝႃႈယဝ်ႉ။

ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/05/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia 
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.