ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းယိင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈပၢႆႉလိုမ်းတူဝ် ထွတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်း (ၵၢင်ၶမ်ႈ) မီးၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၸႃႇတိ မိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်ယႃႈပၢႆႉလိုမ်းတူဝ်သေ ထွတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်းလၢတ်ႈၼေၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 24/06/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 19.30 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၸေႈဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီႈ ၸိုင်ႈထႆးသေ မီးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30-40 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ႁဵတ်းၵႅင်ႈဢဝ်ၶမ်းတူၵ်းသေ ၽၢမ်းတႃမိူၼ်ၼင်ႇၵဵပ်းလႆႈၶမ်း ယၢမ်းၼၼ်ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်းသမ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈလႄႈ ႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၶဝ် တၵ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတၵ်ႉဝႃႈႁိုဝ်သင် ၵူၺ်းၵႃႈၼၢင်းယိင်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ မႃးယိပ်းဢဝ်ၶႅၼ်မၼ်းၼၢင်းသေလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၼေတမ်ႇရူတ်ႇဝႃႈၼႆသေ ၸၼ်ၶႅၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတီႈပိူၼ်ႈၸွတ်ႇလူတ်ႉဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼေထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသတိ ဢမ်ႇႁူႉတူဝ်ႁူႉၶိင်းသင်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႇၸူၵ်းဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဢၼ်မီးၵိုၵ်းတူဝ် 2,000 ဝၢတ်ႇ လႄႈပူတ်းဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်းၼမ်ႉၼၵ်းငႃးမူး (ၶိုင်ႈဝၢတ်ႇ) သေ ပေႇႁူတႄႉဢမ်ႇတၼ်းထွတ်ႇၵႂႃႇပႃး ယွၼ်ႉႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁိုဝ် ထွတ်ႇဢဝ်ယၢပ်ႇႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ယဝ်ႉၵေႃႈပၢႆႈႁၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ  ၽိူဝ်ႇမၼ်းၼၢင်းႁူႉတူဝ် ႁူႉၶိၵ်းမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်းသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵွင်ႈ CCTV လႄႈ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သင် တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၸႅင်ႈလၢတ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇၶဝ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈယုမ်ႇႁဝ်းၼႆယဝ်ႉ။


မၼ်းၼၢင်းယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼေထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁဝ်းမိူင်းႁဝ်းသေ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးႁႃငိုၼ်းႁႃၶမ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွၼ်ႇတေႁႃငိုၼ်းႁႃၶမ်းမႃးလႆႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်းဢမ်ႇယၢမ်းၺႃးမႃးသေပွၵ်ႈ ၵူဝ်ၵေႃႈၵူဝ် ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းလႆႈ လႄႈ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်ပၼ်ပႃးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်သေ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈထူပ်းလႆႈၺႃးမိူၼ်မၼ်းၼၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၸႃႇတိမိူင်းတႆး ယူႇမိူင်းသူႈ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ မွၵ်ႈ 6-7 ပီယဝ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ႁပ်ႉၸၢင်ႈႁဵတ်းတိူမ်းၾႃႉ ထႅဝ်ၸေႈဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆးၼႆယဝ်ႉ။
.
Photo:ယိင်းႁွမ်ငိုၼ်း
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/06/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.