ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ


ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးလွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလမ်းယိုဝ်း ၵၼ်တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊  မီးၵူၼ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ ။


ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ - လုၵ်ႉၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႈ  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵုင်း 45 သေ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ၊ ၽၢႆႇလင်မၼ်းသမ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လမ်းၸွမ်းၵူၼ်ႈမၼ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်မႃး ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈဝၢင်းဝႆႉၼိူဝ်တၢင်းလူင်သေ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၊ ယွၼ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ လၢႆၵမ်းလႄႈ လႆႈလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၊ ၽူႈပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈ ငိၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၼႃႇလႄႈ  ပဵၼ်လူမ်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ် ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၊  ၽၢႆႇဢၼ်ၶဝ်လမ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးႁူင်းတေႃႇလွင်းၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ မၢင်ၽဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်မႃးတီႈၼၼ်ႈသေ လမ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လမ်းယိုဝ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇၽၢႆႇတင်းၸၢၼ်းဝဵင်း ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ၊ ၶဝ်မႃး ၽုၺ်ႇတူၺ်းၵွင်ႈဝူင်းၸွၼ်း သီႇသီႇထီႇဝီႇၶႅမ်ႇမရႃႇသေ လႆႈႁၼ်ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉလီသေတႃႉ သမ်ႉပဵၼ် မၢႆၾၢင်ၵႃး ဢၼ်ပွမ်လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၺွပ်းလႆႈႁိုဝ် - ဢမ်ႇၺွပ်းလႆႈ 

ၵူၼ်းမူႇၸေႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ်တေႉတေႉ ၊ တီႈမူႇၸေႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵေႃႈ မီးလၢႆလၢႆၸုမ်း ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ( ပျီႇတုသိတ်ႉ )  ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈမီး လၢႆလၢႆၸုမ်း ၊ ႁူမ်ႈဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈငမ်းယဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလီသေၸုမ်း ၊ ၵႃႈလႆႈၾၢင်ႉသတိ ယူႇၵႂႃႇၼႂ်းၵေႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ ။
.

Photo:#akonthi #burmese.dvb 
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.