ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း


ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းယိင်းႁေႃႈလူတ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉၶူးမိူင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ 3 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းလီတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ။ ဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈၵူၼ်းလီၼၼ်ႉ - ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၼၢႆႊသူႇၽႃႉၶျႆႊ ဢဵမ်ႇသုဝၼ်ႊ - ၵေႃႉမွပ်ႈပၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈလုမ်းလူင် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ပီ 2019 ၼီႈ ။


ၸၢႆးသတ်ႉတိလ ႁွင်ႉ ၸၢႆးသူမ်ၶျႆး ၽူႈလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ   မီးလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၼႆလႄႈ ထၢင်ႇဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်တီႈဢွင်ႈလုမ်းၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇထၢင်ႇတေလႆႈႁပ်ႉၼႂ်းပၢင် လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တင်းလၢႆၶဝ် ၊ မိူဝ်ႈလႆႈမႃးႁပ်ႉၸိူင်ႉၼႆ  ပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတေႉတေႉ ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵေႃႈ တင်းပၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးသေ သင်ႇလၢတ်ႈႁႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလီၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ  မီးႁႅင်းၸႂ်တႃႇတေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸၢႆးသတ်ႉတိလ ႁွင်ႉ ၸၢႆးသူမ်ၶျႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ပူႇသု လႄႈ ၼၢႆးသွႆႈ ၊ ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၊ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး မီးသၢဝ်းပီပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈ 

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 3 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးႁေႃႈလူတ်ႉသေ ၽၢႆႈလတ်းမႃး ႁိမ်းၶူးမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၊ သမ်ႉမႃးႁၼ်လူတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းလူတ်ႉသေ ပႆႇႁၼ်ၽႂ်လူင်းၵႂႃႇၸွႆႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၸင်ႇၵိုတ်းလူတ်ႉမၼ်းသေ လူင်းၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်ၵုင်း ။ မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉမႃးထိုင်ၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းလီၶွပ်ႈၸႂ်ၼႃႇ ဢႃးလႃးလႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈလဵင်ႉလူ ၵမ်ႉထႅမ်ၵႃႈလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ ၊ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉလႆႈ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ ။ ဝၢႆးသေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉ မိူဝ်းဢုပ်ႇတီႈႁိူၼ်းသေ မွၵ်ႇဝႃႈ တေၸွႆႈတူၺ်းထိုင် မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
02/07/2019
#shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.