ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ


တီႈဝၢၼ်ႈ - မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ် ။


ၸၢႆးဝိၸေႇယ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  ၼႂ်းဝၼ်းထိ 11 လႄႈ 12  လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇတင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းမၢၼ်ႈၸၢမ်    ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 3 မူင်း  ၶိုင်ႈပၢႆ 4 မူင်း ၊  မီးပႃးမၢၵ်ႇ RPG လူင် တူၵ်းမႃးႁိမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ 6  ၊ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉလူင်လင်ၼိုင်ႈ ။ ၵတ်ႉၵႃႈလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ ၊ သင်ဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ တေလုသုမ်းၼမ် ၊ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းမႃးၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းတိူဝ်ႉမၼ်း ၊ တိုၵ်ႉပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်မႃးတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းသင်သေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၵၼ် ၊ ယူႇမိူၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် တေၵႂႃႇႁႃၵဵပ်းႁဵပ်း ၵဵပ်းၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်း ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းၼႃး ၊ ပေႃးၶဝ်မႃးတိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းသူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ မီးပွၵ်ႉတင်းမူတ်း  10 ပွၵ်ႉ လင်ႁိူၼ်းမီး 7 ပၢၵ်ႇပၢႆသေ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး ၊ ယွၼ်ႉမီးသိုၵ်းလၢႆၽၢႆႇ  ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ လႄႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီၽေးပၢင်တိုၵ်းယူႇယဝ်ႈ ။
.

Photo:# 
Lun Sai
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.