ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵႂႃႇ 19 လင်ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်းတၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ  ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းထူဝ်းပတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ပိဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၸွမ်းလူမ်း ။


ၼၢင်းၽူၺ်းႁွမ်ဢူး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁုဝ်သိူဝ် SNLD ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်း မီးၾူၼ်မီးလူမ်း မႃးၸွမ်းၵၼ် တေႃႇထိုင် ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ။  လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆသုင်ၵေႃႈလႆႈပိၼ်ႈပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်း။  တီႉဝၢၼ်ႈပူင်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ 14 လင် ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇ 5 လင် တင်းသဵင်ႈ လင်ၶႃးႁိူၼ်းလုၵႂႃႇ 19 လင် ။ တင်းသွင်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်းတၢၼ်ႇသေ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၊  လင်ၶႃးႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်လဵၵ်းမၢၵ်ႇၼႃးတွၵ်ႇ ၊ ၶဝ်ဢဝ်မႆႉၺၢပ်ႈဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းလူမ်းၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁူမ်ႈဝႃႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းလုၵႂႃႇသေတႃႉ ၵူၼ်းလႄႈ တူဝ်သတ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ ။ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃးၵေႃႈ ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်း ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၶဝ် လႆႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်းသေ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ။ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ပႃးယူႇၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ- 2 ၶွင်ပႃႇတီႇသင်ႇသီႈ USDP ဝႆႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသင်ႇသီႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်း ထိုင်ပၼ်ၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
23/08/2019
.
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.