ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ


ၶၢဝ်ႇထႆး phukethotnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ต.ราไวย์   ဝဵင်းၽူးၵဵတ်ႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူင်းမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵၼ်


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽူႈထူပ်းၽေးၽူးၵဵတ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တိုၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တိုၵ်ႈဢုတ်ႇ ႁူင်းသဝ်း 3 ၸၼ်ႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ VIP GALAXY  မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉယူႇၼိူဝ်ယၢမ်းလဵၵ်းသေ သိူဝ်ႇပုၼ်သိူဝ်ႇသၢႆးယူႇတီႈၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉ  ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဵင်ႇယၢမ်းလၼ်ႇလူင်းမႃးသေ တိုၵ်ႈဢုတ်ႇၵေႃႈ လူမ်ႉၵူၼ်ႇမႃးၸွမ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈသိုဝ်ႈၽႂ်တၼ်းမၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းလွတ်ႈလႄႈ လႆႈလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မီးၵူၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇတႂ်ႈၵွင်ဢုတ်ႇၵွင်လဵၵ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီး 8 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ


ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃဢဝ်ၽူႈဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆ မိူဝ်ႈႁိုင်ထိုင် သွင်ၸူဝ်ႈမူင်း လႆႈႁၼ် တူဝ်တၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်းသေ သိုပ်ႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ထုၺ်လိၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်ၵုၺ်ႉႁႃ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 12 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 2 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈၸၼ်ႉတႂ်ႈလိၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မိၼ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု 36 ပီ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ တူဝ်တၢႆ ၵေႃႉထိ 2 ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ တိၼ်ႇထုၼ်း ဢႃႇယု 36 ပီ ၼင်ႇၵၼ် မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၺႃးႁိၼ်ပုၼ်လေႃႇသႂ်ႇၼိူဝ်မၼ်းသေ ႁိၼ်ၵေႃႈသမ်ႉပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ တတ်းပဵၼ်ပွတ်း ပဵၼ်ပွတ်းသေ ၸင်ႇၸၼ်ဢွၵ်ႇမၼ်းၸၢႆးမႃးလႆႈ ယၢပ်ႇယၢပ်ႇယဵၼ်းယဵၼ်း ၼႆယဝ်ႈ

.
Photo: #Phuket Hotnews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
12/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.