ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ-မူႇၸေႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ 7 လမ်း ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၾူၼ်းလႄႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း

9/04/2562 07:30:00 ก่อนเที่ยง 0

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး လူင်/ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း...

တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ဢဝ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 13 ၵေႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

9/03/2562 10:11:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ၼယူးသ်   kanbawzatainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝ uwsa ၼႃႈလိၼ် 17...

ၶူးသွၼ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးသူႈတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ

9/03/2562 09:46:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ( ဢႃႇယု 28 ပီ ) ႄလႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ( ဢႃႇယု 24 ပီ ) သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း

9/02/2562 07:04:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶမ်း- ၸၢၼ်း   ဝ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.