ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းတီႈသီႇပေႃႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၶမ်ႈဝၼ်းထိ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶမ်း- ၸၢၼ်း  ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 
ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လုင်းၸေႃးတိၵ ဢႃႇယု 54 ပီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ။


မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 1 ၼႆႉ မၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇႁိူၼ်းတႆးၵေႃႉမၼ်း ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၸၢင်ႈၶမ်း-ၸၢၼ်း ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်တိုၵ်ႉတေႃႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇပိလိယႅၵ်ႉ ( ဘိလိယက္ ) ၵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ႁိူၼ်းၶဝ် ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးလၢႆၵေႃႉ  ၊ သေယဝ်ႉ မႃးထၢမ်ႁႃ လုင်းၸေႃးတိၵသေ ၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆးသေ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း  ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈႁိမ်း ပုမ်မၼ်း တီႈၼိုင်ႈ ၊  ၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉတီႈၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၶဝ်ဢွၼ်ဢဝ်မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်း ယႃလူင်သီႇပေႃႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၸုမ်းပရႁိတၶဝ်သေ နယ္စည္းမျခားပရဟိတ(သီေပါ)
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)
သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ တင်းၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးလၢဝ်သႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းမၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၊ လုင်းၸေႃးတိၵၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ ။
မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵႆႉမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ  မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Shar Htat Paing
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
2/09/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.