ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃးမိူင်းတႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းလွႆ လုတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ  တီႈၼႂ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယူင်ႇတွင်ႇ ေၸႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈၻီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃး လမ်းၼိုင်ႈ လႆႈပိၼ်ႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉေသ မီးၵူၼ်းတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်း 15 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ ။


လုင်းၸူဝ်းၺုၼ်ႉဢူး ( Soe Nyunt Oo  ) ၽူႈၵွၼ်းေၸႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူတ်ႈၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇ ၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃးတီႈမိူင်းတႆး ၊ မီးမုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ  လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၶုၼ်ႇတွင်းၵျီး ၸေႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းေၸႈၵႅင်းပုၼ်ႉမႃး  ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၶဝ်ၶီႇမိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉဢဝ်ပလိၵ်ႈမၼ်းပွင်ႇၵႂႃႇသေ ပိၼ်ႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ ဢၼ်မီး တၢင်းလိုၵ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်ထတ်း ၼႆယဝ်ႈ ၊


ပေႃးလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵႃးပိၼ်ႈၼႆၵေႃႈ  မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းၸေႈဝဵင်း ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႈဝဵင်း ၊ ၸုမ်းၶွႆႇၶႃၽေလႅင် ၊ ၸုမ်းပရႁိတ ၊ တပ်ႉသိုၵ်း  ပလိၵ်ႈႁၢၼ် ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် တင်းၶိုၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူၺ်ႈမၼ်းလိုၵ်ႉၼႃႇၽႅဝ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလုလွၼ်ႇၵႂႃႇ ၊ မီးၵူၼ်းတၢႆ တင်းသဵင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 12 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း မီး 3 ၵေႃႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉ မီး 7 ေၵႃႉသေ သူင်ႇဝႆးတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
 

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉသေ တင်းၾၢႆႇ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ယႂႃႇငၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈၽုၺ်ႇဢမုတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ  သီႇႁ  ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ ႁေႃႈၵႃး လိုင်ႉလၢင်ႉမဝ်မၢင် ၼႆယဝ်ႈ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သေ တိုၵ်ႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။
Photo: #irrawaddy #kumudranews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
30/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.