ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵီႇလူဝ်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ


ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ၸေႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ မဵတ်ႉၸိူဝ်ႉၾၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၾိၼ်ႇ ဢမ်ႇၼမ် တူၼ်ႈယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း သႅၼ်ပၢႆႁူၵ်းမိုၼ်ႇ ၵီႊလူဝ်ႇပၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်းတေသူင်ႇၶဝ်ႈၸူးမိူင်းမၢၼ်ႈ ။


ဝၼ်းထိ 4 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႈၼမ်ႉတႃႈႁိူဝ်း လႅမ်ၶျပၢင်ႊ แหลมฉบัง ထုင်ႉသူႇၶလႃ  ทุ่งสุขลา ၸေႈဝဵင်း ၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ  တိၺွပ်းလႆႈ မဵတ်ႉၸိူဝ်ႉၾၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၾိၼ်ႇ ၼႂ်းတိူၵ်ႈၶွၼ်ႇတဵင်ႇၼႃႇ container 6  လုၵ်ႈ ၊ ၼႂ်းမၼ်း မီးထူင်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈၾိၼ်ႇ  6799 ထူင် ၼမ်ႉၼၵ်းတင်းသဵင်ႈ  170 တၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် (သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ပၢႆ ပႅတ်ႇပၢၵ်ႇ ၵီႇလူဝ်ႇ ၵရမ်ႇ၊ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းထႆး 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ  ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းၾိၼ်ႇမႃးၼႆႉ လုၵ်ႉတင်း မိူင်းပႃႇၵိတ်ႇသ်တၢၼ်ႇပုၼ်ႉမႃး ၊ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်မိူင်းထႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ X- Ray တူၺ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတေႃႉတၢင်ႇမႃး ။ ၼႂ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ မႃးယွၼ်းလိုဝ်ႈတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်တေႃႉတၢင်ႇမႃး မဵတ်ႉၵိဝ်ႇၼူဝ်ႇ  Quinoa Seeds ဢၼ်ပဵၼ်ႁဵတ်း  ယႃထႅမ်ႁႅင်းပၢႆးယူႇလီ ၊ တေၵႂႃႇၶျုးတီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ သေယဝ်ႉ ဢၢၼ်းတေသူင်ႇမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ။


မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိုင် ထူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸိူဝ်ႉၽၼ်းၵိဝ်ႇၼူဝ်ႇသေတႃႉ တင်းၼႂ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈၾိၼ်ႇ/ယႃႈလမ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈၾိၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ  မၢႆမီႈမိူင်းထႆး မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိၺွပ်းဝႆႉသေ တေသိုပ်ႇၶူၼ်ႉၶႆႈၸဝ်ႈၶွင်တေႉမၼ်းထႅင်ႈ ၊ သေယဝ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #thairath
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
5/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.