ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵႂႃႇတိၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပွမ် တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ 15 ၵေႃႉၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ႄလႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈလၢင်ႉလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ  50 ပၢႆသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ  ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁိူၼ်းတိုၵ်ႈထႅဝ်သီႇၸၼ်ႉ  ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း รามคำแหง ဢိူင်ႇ หัวหมาก  ဝဵင်း บางกะปิ  ၸေႈတွၼ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ ။


ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယၢၼ်မိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ  7  ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိပ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပွမ် 12 ၵေႃႉ ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတင်းေၸႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၊ တႃႇ 10 ၵေႃႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတင်း ၸေႈတွၼ်ႈ กาญจนบุรี  ၊ ၵႃႈႁဵတ်းပၼ်ဝႂ် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 3 ႁဵင်ဝၢတ်ႇ ၊  ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢႃႇယု  19 ပီ  မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႈၼႆႉႄလႈ ၶဝ်ၸင်ႇမႃးၶူၼ်ႉႁႃ


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးၶူၼ်ႉသွၵ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ဢွင်ႈတီႈတင်း 4  တီႈေသတႃႉ  ဢမ်ႇၺႃးတူဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပွမ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်တီႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် မႃးၶၢတ်ႈယူႇၵမ်ႈၼမ်လႄႈ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ထႅင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ 15 ၵေႃႉ  ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ မီး 9 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်ဝီႇၸႃႇၶႂၢင်ႉယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး မူတ်းသဵင်ႈဢႃႇယုသေ ပဵၼ် ( over stay  ) ၼၼ်ႉ မီး 1 ၵေႃႉ ၊ ဢမ်ႇမီးဝႂ်လႆႈၶႂၢင်ႉသေ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5 ၵေႃႉ ၶဝ်တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းသဵင်ႈ  


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိၺွပ်းဢဝ်ၶဝ်တင်း 15 ၵေႃႉ ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်  ဢိူင်ႇႁူဝ်မၢၵ်ႇ ၊ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #khaosod
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
15/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.